Handikappparkeringskort kommer snart att gälla under hela EU

Det kommer att finnas ett EU-omfattande handikappkort som också fungerar som ett europeiskt handikappparkeringskort. Förhandlare från Europaparlamentet och medlemsstaterna har kommit överens om detta.

Bokstaven A kan läggas till det europeiska handikappkortet för funktionshindrade som också har rätt till stöd av personlig assistent i kollektivtrafiken. Kortet kommer att förses med en QR-kod för att förhindra förfalskning och bedrägerier.

Det europeiska handikappkortet utfärdas och förnyas kostnadsfritt av medlemsstaterna, utom i händelse av förlust eller skada. EU-länderna kan ta ut en administrationsavgift.

Cirka 87 miljoner människor i Europa lever med någon form av funktionshinder. De stöter regelbundet på hinder när de reser och vistas i andra europeiska länder eftersom deras funktionshinder inte är lika erkänd överallt. 

Under de senaste åren har Europeiska kommissionen redan provat harmoniseringen av befintliga nationella handikappkort från åtta länder: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Malta, Rumänien och Slovenien.

Hittills har varje EU-land sina egna regler för användning av ett handikappparkeringskort. Det nya kortet gäller även i Liechtenstein, Norge, Island och Schweiz.

Intensiva förhandlingar om den slutliga formen startade den 17 januari och avslutades framgångsrikt inom mindre än en månad med dagens överenskommelse. På teknisk nivå kommer arbetet att fortsätta med att färdigställa lagtexterna och den flerspråkiga webbplatsen.