Holländska bönder ansökte om ett EU-stöd på andras åkrar

Det holländska jordbruksministeriet varnar bönder och markägare för bedrägerier som involverar europeiska jordbrukssubventioner. Det har visat sig att vissa jordbrukare ansöker om EU-bidrag på mark som inte är deras. Det är ännu inte klart om detta subventionsbedrägeri har rapporterats till det nederländska justitiedepartementet eller till Europeiska unionen.

EU jordbrukssubventionsbedrägeriet avslöjades förra helgen av Follow the Money (FTM), den undersökande journalistiska plattformen. Det är ännu inte klart om åtal kommer att väckas. Det är inte heller känt när det gäller "gamla ärenden" om omotiverade subventioner har återbetalats.

Ministeriet råder därför markägare att själva ansöka om subventioner för sin mark innan bedragare felaktigt gör anspråk på användning av deras mark. Markägare rekommenderas också att endast registrera sin mark om den faktiskt används för jordbruksändamål.

Om alla markägare själva registrerar sin mark kommer de att upptäcka att marken redan är registrerad av andra, vilket kan tyda på bedrägeri. Ägare kan göra detta på en webbplats för den nederländska statliga myndigheten RVO, som hanterar fördelningen av europeiska jordbruksstöd. 

Forskningsjournalister från FTM rapporterade att RVO-webbplatsen tydligt visar vilka geieden som ännu inte har ansökts om. Vissa bönder drar nytta av detta. 2017 rapporterade Staatsbosbeheer (som äger och förvaltar stora natur- och landsbygdsområden) att bönder felaktigt hade registrerat tusentals hektar mark i deras namn. 

Det visar sig att detta fortfarande är vanligt. "Om bönder felaktigt gör anspråk på mark för jordbruksstöd är det bedrägeri och därför straffbart", säger talespersonen för jordbruksdepartementet. 

Det är dock omöjligt för den bidragsansvarige att kontrollera och verkställa alla bidragsansökningar för bedrägeri. Det finns trots allt miljontals markbitar i bruk i Nederländerna, av vilka en del har blivit muntligt överenskomna om användningskontrakt. Ministeriet och RVO kommer att aktivt vända sig till markägare om detta under de kommande månaderna. Organisationerna vill också diskutera detta problem med jordbrukssektorn. 

Det är inte första gången som holländskt jordbruk och trädgårdsodling misskrediteras på grund av felaktig användning av europeiska subventioner och bristande efterlevnad av EU-reglerna. Tidigare fall i Nederländerna omfattade bedrägerier med (handeln med) gödsel, registrering av kalvar, fiskeindustrin och ägg- och kycklinghandeln.

I de flesta fall av bedrägerier verkar huvudorsaken vara att EU-reglerna måste implementeras och övervakas på nationell nivå av EU-länderna själva, och att den nederländska regeringen i de flesta fall överlåter den kontrollen till sektoriella marknadsorganisationer. I de flesta fall har den berörda branschen själv stor kontroll över detta.