Mer EU mejeri export; mindre ost till Japan och USA

Val av mejeriprodukter på lantlig wood bacground, kopieringsutrymme

De 27 EU-länderna exporterade främst mer mejeriprodukter förra året än 2022. Exporten av mjölkpulver och smör visade påtagligt höga tillväxttakt, rapporterar den bayerska föreningen för mjölkproducenter (VMB). 

Enligt VMB uppgick den europeiska exporten av helmjölkspulver till cirka 263 000 ton, mer än 12 procent över fjolårets nivå. Trots vikande efterfrågan från Kina och Oman ökade försäljningsvolymerna till Storbritannien, Algeriet och Nigeria. Försäljningen av skummjölkspulver nådde en handelsvolym på 780 000 ton, vilket motsvarar en ökning med 10 procent och är också högre än 2021 års volymförsäljning.

Inom vasslepulversektorn minskade exporten till Kina och Indonesien, medan förbättrad efterfrågan från Thailand och Malaysia höjde försäljningssiffrorna. Totalt exporterades cirka 689 000 ton, 3,5 procent mer vasslepulver, jämfört med föregående år.

Den viktigaste mejeriprodukten som exporteras till tredjeländer för europeisk handel är fortfarande ost. Med en handelsvolym på 1,38 miljoner ton motsvarar detta det volymmässigt största segmentet. Jämfört med 2022 exporterades 4 procent eller 48 700 ton mer ost. Huvudkunden var Storbritannien. Det är mindre köpintresse från Japan - som den näst största köparen av europeisk ost - och USA.