Nu också det första fallet av fågelinfluensa på en minkfarm i mellersta Finland

För första gången har en fågelinfluensainfektion hittats på en minkfarm i mellersta Finland. För att förhindra smittspridning har man gett order om att avliva alla minkar på gården. Det är ännu inte känt hur infektionssjukdomen spred sig till minkadlingen.

I juli och augusti hade fågelinfluensainfektioner redan upptäckts vid 27 andra pälsfarmer i andra regioner i Finland, vilket föranledde en nationell utredning. Resultaten väntas nästa vecka.

– Fallet visar att risken för fågelinfluensainfektion inte är över och att det är nödvändigt att fortsätta skyddsåtgärderna i pälsfarmer, säger Livsmedelsverket.

Östersjörepubliken Litauen förra veckan bestämde sig äntligen för att stoppa pälsuppfödningen. Litauen är därför det tjugonde landet som förbjuder pälsuppfödning. Lagen berör cirka en miljon djur per år.

De fyrtio minkfarmerna och trettio chinchillafarmerna måste upphöra med sin verksamhet senast 2027. Före förbudet var Litauen ett av de största återstående pälsproducerande länderna i Europa.

De andra Östersjöländerna Estland och Lettland har tidigare förbjudit pälsuppfödning, liksom Danmark och Nederländerna.