Österrike skjuter fler vargar; hälften så många djur som attackerades

De lägre trösklarna för att skjuta varg i Österrike har märkbart minskat vargstammen. Ett dussintal vargar har dödats hittills i år, rapporterade Austrian Wildlife Management Institute. 

Myndigheterna uppskattar att omkring 80 vargar strövade i år. Djuren, som faller under fauna-flora-habitatdirektivet i EU, jagas särskilt intensivt i de västra alpina kantonerna Tyrol och Kärnten. 

Enligt myndigheter är syftet att skydda betande djur; ibland kommer vargar för nära flockar och boplatser. Bara i Tyrolen tillbringar cirka 200 000 nötkreatur, får, getter och hästar sommarmånaderna på de höga alpina betesmarkerna.

Enligt förfrågningar från den österrikiska nyhetsbyrån APA bland de regionala kantonerna minskade antalet dödade får och getter avsevärt förra sommarsäsongen. Hittills i år har nästan fyrahundra husdjur fallit offer för vargar; enligt officiell statistik var det dubbelt så många året innan. Huruvida detta är relaterat till jakt kan ännu inte bevisas, sägs det, men det är mycket troligt.

Sex av Österrikes nio stater har nyligen sänkt trösklarna för att skjuta problemvargar eller har inlett motsvarande förfaranden. Tyskland har också meddelat att man kommer att utöka kriterierna för skjuttillstånd.