Avtal i EU om strikta regler mot falska nyheter på internet

EP Plenarsession - Användning av kontaktspårningsappar i kampen mot coronavirus

Förhandlare från EU-länderna och EU-parlamentet har kommit överens om nya europeiska regler mot falska nyheter på internet. Lagen ålägger stora internetplattformar som Facebook och Google att vidta åtgärder mot falska nyheter och desinformation. Detta måste begränsas i förväg och vid behov tas bort i efterhand. 

Onlineplattformar som Facebook och Twitter är också förbjudna att rikta reklam till målgrupper som religion eller sexuell läggning. I framtiden kommer även minderåriga att vara extra skyddade mot personliga annonser. EU-kommissionen kommer snart att övervaka plattformarnas och sökmotorernas arbete, som också måste betala för detta själva. 

De avtal som nu slutits i Bryssel kommer att överlämnas till EU-länderna och till Europaparlamentet inom en snar framtid. Efter en övergångsperiod bör de nya reglerna gälla från mitten av 2024. Enligt EU:s ministrar och politiker bör den nya lagstiftningen säkerställa att "det som är olagligt offline också blir olagligt online".

"Den här lagstiftningen är ett genombrott i hur vi kommer att hantera desinformation och falska nyheter. Stora teknikföretag måste nu avbryta automatiserade bots och falska konton och arbeta med oberoende faktagranskare. Det är ett stort steg framåt, säger Nederländernas statssekreterare Van Huffelen.

"I tjugo år hade EU inga lagar om digitala tjänster, medan den sektorn utvecklades blixtsnabbt. Det som är olagligt i den verkliga världen måste också vara olagligt på nätet, så att våra barn, äldre och alla vi är säkra på internet, säger PvdA-ledamoten Paul Tang.