Rederier ber EU om pengar och marin mot kapare och pirater

Foto av Shaah Shahidh på Unsplash

Europeiska rederier är djupt oroade över det ökande antalet piratkopieringstillfällen och det pågående våldet i Guineabukten. Enligt redarna förblir Guineabukten ett riskabelt område för piratkopiering och beväpnad rån.

Den senaste piratrapporten från International Maritime Bureau (IMB) visar att Guineabukten har blivit allt farligare för sjöfolk. Under de första nio månaderna av 2019 står regionen för 86% av de 49 besättningsmedlemmarna som har tagits som gisslan och 82% av de 70 besättningsmedlemmarna som har bortförts över hela världen.

Enligt rederierna utsätter hoten också handel och utveckling både i regionen och över hela världen. Det är dags för EU-medlemsländerna att öka sina ansträngningar för att stärka sjösäkerheten i viken, säger rederierna. ECSA uppmanar europeiska beslutsfattare att vidta ett antal åtgärder så att fartyg och besättning kan arbeta i en säker miljö. Insatserna från EU med kuststaterna och de aktiva bidragen från dess medlemsländer utanför det territoriella vattnet & #8211; såsom spridning av krigsfartyg & #8211; behövs desperat för att förbättra den nuvarande osäkra situationen.

ECSA upprepade också sin begäran om starkt ekonomiskt stöd från EU, i en gemensam kampanj med mer än 40 europeiska föreningar och organisationer. Investeringar och finansiering krävs för att uppnå ett verkligt klimatneutralt, grönt, integrerat, digitalt, iede-tillgängligt transportsystem. Dessutom krävs enligt redarna 750 miljarder euro för att slutföra det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) fram till 2030.