Rester av glyfosat har inte bara upptäckts på landsbygden

Medicinsk forskning i irländska familjer har visat att en av fyra personer hade rester av herbiciden glyfosat i kroppen. Testerna utfördes på jordbruks- och icke-jordbrukshushåll, men resultaten var likartade för båda testgrupperna. 

Forskare från University of Galway säger att forskningen visar att glyfosatrester finns överallt, inte bara runt gårdar där det används mest. Forskarna hoppas att deras resultat ska bidra till diskussionen inom EU om eventuell förnyelse av licensen för glyfosat.

Galway-studien involverade 68 familjer, varav 14 bodde på gårdar där glyfosat sprutades. Det fanns 132 vuxna och 92 barn. Tester visade att 26 procent av gruppen hade glyfosat i urinen. Denna andel var något högre hos barn. 

Mängden glyfosat i urinen hos jordbrukarfamiljer var endast marginellt högre än hos icke-jordbruksfamiljer. Världshälsoorganisationen drog 2015 slutsatsen att kemikalien troligen var cancerframkallande. Denna upptäckt stöds inte av europeiska vetenskapliga organ. Tusentals anspråk relaterade till glyfosatanvändning har betalats ut i USA. 

Efter ett europeiskt medborgarinitiativ mot användningen av glyfosat i jordbruket och livsmedelsindustrin förra året höll AGRI Agriculture Committee och ENVI Environment Committee i Europaparlamentet en hearing i Bryssel på tisdagen. Framställarna anser att syntetiska bekämpningsmedel bör fasas ut till 2035.

Kommissionärerna Sinkevicius (miljö) och Timmernans (klimat) presenterade sitt svar på den medborgarens vädjan vid den utfrågningen. Kommissionen vill stärka biernas livsmiljöer genom mer grön geieden, även i städer och byar, och genom mindre användning av kemiska jordbruksprodukter. Det finns ännu ingen överenskommelse inom EU om ett sådant eventuellt förbud

Dessutom måste EU-kommissionen senare i år fatta ett beslut om huruvida godkännandet av glyfosat för användning i EU-jordbruk ska förlängas. Flera EU-länder driver på för ett förbud.