vår dag 29 mars 2023
Home EU Rester av glyfosat har inte bara upptäckts på landsbygden

Rester av glyfosat har inte bara upptäckts på landsbygden

Medicinsk forskning i irländska familjer har visat att en av fyra personer hade rester av herbiciden glyfosat i kroppen. Testerna utfördes på jordbruks- och icke-jordbrukshushåll, men resultaten var likartade för båda testgrupperna. 

Forskare från University of Galway säger att forskningen visar att glyfosatrester finns överallt, inte bara runt gårdar där det används mest. Forskarna hoppas att deras resultat ska bidra till diskussionen inom EU om eventuell förnyelse av licensen för glyfosat.

Galway-studien involverade 68 familjer, varav 14 bodde på gårdar där glyfosat sprutades. Det fanns 132 vuxna och 92 barn. Tester visade att 26 procent av gruppen hade glyfosat i urinen. Denna andel var något högre hos barn. 

Mängden glyfosat i urinen hos jordbrukarfamiljer var endast marginellt högre än hos icke-jordbruksfamiljer. Världshälsoorganisationen drog 2015 slutsatsen att kemikalien troligen var cancerframkallande. Denna upptäckt stöds inte av europeiska vetenskapliga organ. Tusentals anspråk relaterade till glyfosatanvändning har betalats ut i USA. 

Efter ett europeiskt medborgarinitiativ mot användningen av glyfosat i jordbruket och livsmedelsindustrin förra året höll AGRI Agriculture Committee och ENVI Environment Committee i Europaparlamentet en hearing i Bryssel på tisdagen. Framställarna anser att syntetiska bekämpningsmedel bör fasas ut till 2035.

Kommissionärerna Sinkevicius (miljö) och Timmernans (klimat) presenterade sitt svar på den medborgarens vädjan vid den utfrågningen. Kommissionen vill stärka biernas livsmiljöer genom mer grön geieden, även i städer och byar, och genom mindre användning av kemiska jordbruksprodukter. Det finns ännu ingen överenskommelse inom EU om ett sådant eventuellt förbud

Dessutom måste EU-kommissionen senare i år fatta ett beslut om huruvida godkännandet av glyfosat för användning i EU-jordbruk ska förlängas. Flera EU-länder driver på för ett förbud.

populär

Easing Green Deal för EU-jordbruk förlängs med ett år

Europeiska kommissionen har meddelat att den tillfälliga uppmjukningen av två delar av den nya jordbrukspolitiken till förmån för den fallande ukrainska exporten...

LNV-ministrar försöker komma överens om djurtransporter i EU

I ett arbetsdokument för europeiska jordbruksministrar argumenterar Nederländerna och fyra andra EU-länder för restriktioner för transport av boskap för slakt. De...

USA: incitament att byta till ekologiskt jordbruk

USA:s jordbruksminister Tom Vilsack gör 300 miljoner dollar av sin USDA-budget tillgänglig för att främja ekologiskt jordbruk. Del...

EU vill skumma megavinst i energisektorn för subvention av gasräkningar

EU-kommissionen föreslår att man ska skumma elbolagens och gasleverantörernas vinster. Med dessa övervinster kan EU-länderna...

OECD: avskaffa miljöskadliga subventioner inom jordbruket på lång sikt

De industrialiserade västländerna anser att miljöskadliga jordbruksstöd bör fasas ut. Vid deras sexåriga toppmöte om globala livsmedelssystem...

Bara inuti

Frankrike stoppar skyddet för irländsk kalvexport i Cherbourg

De franska myndigheterna har stängt de två mottagningscentrumen för unga kalvar i hamnen i Cherbourg tills vidare. Som ett resultat...

Ihållande torka hotar grödor i EU-länder

Torkan de senaste månaderna är den värsta på mer än ett sekel, enligt en ny rapport från EU-kommissionen,...

Ännu en EU-rapport om färre kemikalier i jordbruket

Europeiska kommissionen kommer snart att publicera ytterligare forskning om de möjliga konsekvenserna av att minska användningen av kemikalier i...

EU Jordbruksrådet kommer inte att blockera Mercosur-fördraget

Jordbruksministrarna i EU-länderna har indikerat att de inte kommer att blockera ratificeringen av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna. Väl...

EU krisfond begränsad öppen för skada från Ukrainas stöd

Europeiska kommissionen har föreslagit ett begränsat öppnande av jordbrukskrisfonden på 450 miljoner euro för jordbrukare som drabbats av...