Snart i EU-butiker: släng mindre, reparera mer

Europaparlamentet och EU-länderna har kommit överens om införandet av en "rätt att reparera", såvida detta inte är dyrare än ett utbyte. Återförsäljare är skyldiga att reparera defekta produkter inom garantitiden, istället för att byta ut dem mot nya. 

Den nya EU-förordningen introducerar en ytterligare 12-månaders lagstadgad garanti och säkerställer att oberoende reparatörer har bättre tillgång till reservdelar. Dessutom förbjuder den tillverkare att använda klausuler eller mjukvaru- och hårdvarutekniker som hindrar reparation.

Vidare ska leverantörer samarbeta för att se till att tekniskt reparerbara produkter som dammsugare, tvättmaskiner, tv-apparater, surfplattor och smartphones kan repareras även efter garantitiden. 

I vissa fall måste en ersättningsenhet erbjudas på lån och garantitiden måste förlängas efter reparation.

Europeiska unionen vill se till att färre saker hamnar på skrothögen och att färre råvaror går till spillo. Enligt Bryssel kan lagförslaget leda till 18 miljoner ton mindre CO2-utsläpp på 15 år.

Europeiska förhandlare enades om att varje EU-land bör införa minst en åtgärd för att främja reparation, såsom kuponger, informationskampanjer, kurser eller stöd till privata reparationsklubbar. Reparationscaféer är kostnadsfria möten där människor hjälper andra att reparera trasiga saker. Det finns ofta verktyg och material att tillgå.

När direktivet har antagits av både rådet och parlamentet och offentliggjorts i EU:s officiella tidning har medlemsstaterna 24 månader på sig att införliva det i nationell lagstiftning.