Tyska miljarder för byte från naturgas till sol- och vindenergi

Under de kommande åren kommer Tyskland att ge mer än tre miljarder euro i subvention för kollektiv fjärrvärme från hållbara energikällor. Bidraget är också avsett att påskynda byggandet av ”gröna” biogasanläggningar.

Tyskland vill vara helt oberoende av importen av olja och gas från Ryssland inom tre år, och därmed också avsevärt minska sina CO2-utsläpp.

Det nya bidragsprogrammet för både konvertering av befintlig fjärrvärme och byggande av nya klimatneutrala nät fick grönt ljus från Bryssel i veckan. Europeiska kommissionen betraktar inte sådana subventioner som konkurrensbegränsande statligt stöd.

Det tyska statliga stödet riktar sig inte bara till de stora energileverantörerna och kommunerna, utan även till privata kooperativ eller registrerade föreningar som kan få subventioner för investeringar i värmenät.

Särskilt i städer och tätbebyggda områden är anslutning till klimatneutral fjärrvärme den bästa lösningen för att få bort olje- och gasuppvärmning, både individuell och kollektiv, enligt den tyska mitten-vänster trafikljuskoalitionen.

Tyskland är mer än tre fjärdedelar beroende av import från Ryssland för energi. För att minska det tar Berlin alla möjligheter. Utöver importen av flytande naturgas (LNG) är tanken att hålla koleldade kraftverk öppna längre. Att skjuta upp stängningen av kärnkraftverk är också tydligen förhandlingsbart, liksom att borra efter naturgas i Nordsjön. 

Förra veckan offentliggjorde ekonomiminister Robert Habeck (De gröna) planer på stora energibesparingar, bland annat utbyggnad av havsbaserade vindkraftverk, solpanelsparker och installationer för biogasproduktion. De nuvarande gränserna för den årliga maximala produktionen (och andra rättsliga hinder) upphävs genom dekret.