dag 10 december 2022
Home EU Tyska miljarder för byte från naturgas till sol- och vindenergi

Tyska miljarder för byte från naturgas till sol- och vindenergi

Under de kommande åren kommer Tyskland att ge mer än tre miljarder euro i subvention för kollektiv fjärrvärme från hållbara energikällor. Bidraget är också avsett att påskynda byggandet av ”gröna” biogasanläggningar.

Tyskland vill vara helt oberoende av importen av olja och gas från Ryssland inom tre år, och därmed också avsevärt minska sina CO2-utsläpp.

Det nya bidragsprogrammet för både konvertering av befintlig fjärrvärme och byggande av nya klimatneutrala nät fick grönt ljus från Bryssel i veckan. Europeiska kommissionen betraktar inte sådana subventioner som konkurrensbegränsande statligt stöd.

Det tyska statliga stödet riktar sig inte bara till de stora energileverantörerna och kommunerna, utan även till privata kooperativ eller registrerade föreningar som kan få subventioner för investeringar i värmenät.

Särskilt i städer och tätbebyggda områden är anslutning till klimatneutral fjärrvärme den bästa lösningen för att få bort olje- och gasuppvärmning, både individuell och kollektiv, enligt den tyska mitten-vänster trafikljuskoalitionen.

Tyskland är mer än tre fjärdedelar beroende av import från Ryssland för energi. För att minska det tar Berlin alla möjligheter. Utöver importen av flytande naturgas (LNG) är tanken att hålla koleldade kraftverk öppna längre. Att skjuta upp stängningen av kärnkraftverk är också tydligen förhandlingsbart, liksom att borra efter naturgas i Nordsjön. 

Förra veckan offentliggjorde ekonomiminister Robert Habeck (De gröna) planer på stora energibesparingar, bland annat utbyggnad av havsbaserade vindkraftverk, solpanelsparker och installationer för biogasproduktion. De nuvarande gränserna för den årliga maximala produktionen (och andra rättsliga hinder) upphävs genom dekret.

populär

Tyskland och Frankrike stoppar också vapenleveranser till Turkiet

Efter Tyskland och Nederländerna har Frankrike nu också tillfälligt slutat exportera vapen till Turkiet. Det handlar inte om ...

Nato och EU diskuterar FN: s uppdrag i gränsregionen Turkiet och norra Syrien

Försvarsministrarna från Nato-länderna diskuterar ett tyskt förslag till en internationell säkerhetszon i gränsområdet Syrien och Turkiet ...

Europeisk kritik av överfulla grekiska flyktingläger

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic, hörde larm igen förra veckan om mottagandet av båtflyktingar på ...

Vestager vill begränsa internetjättar med den digitala marknaden i EU

Under de kommande tre månaderna kommer kommissionär Margrethe Vestager att göra en ny europeisk lag för artificiell intelligens. Vestager ansvarar för ...

Konservativa i Lagerhuis firar ny seger: Brexit kan nu komma igenom

Premiärminister Boris Johnsons brittiska konservativa regering har fortsatt processen för att anta lagstiftning för avvikelse från EU ...

Bara inuti

Nederländerna hjälper till med EU-stöd för reparationer av elnät i Ukraina

Nederländerna kommer att stödja Ukraina under de kommande vintermånaderna med material för att reparera viktiga energiinstallationer. Detta är en försändelse från...

Wojciechowski: Ukrainsk export leder till marknadsstörningar i grannländerna

Europeiska unionen bör se över sitt frihandelsavtal med Ukraina och, om nödvändigt, återinföra importtullar på vissa jordbruksprodukter, sade jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski på onsdagen...

Överenskommelse i EU om restriktioner för import från avskogningsområdenieden

Miljöministrarna i de 27 EU-medlemsländerna och Europaparlamentets miljökommitté har nått en politisk överenskommelse om restriktioner för produkter...

Nederländerna vill inte sänka vargarnas skyddade status

Nederländerna kommer inte att stödja förslag om att sänka vargens skyddade status till en kategori i den internationella Bernkonventionen...

Ny tysk handelsstrategi: CETA har nu också ratificerats med Kanada

Efter fem år av tvekan och debatt har den tyska förbundsdagen ratificerat det transatlantiska handelsavtalet Ceta med Kanada. Kritiker säger att avtalet skapar...