Ukrainsk jordbruksexport till Europeiska unionen växer med mer än 10%

Under årets första sex månader har exporten av ukrainska jordbruksprodukter till EU-länder ökat med 10%, till nästan fyra miljarder euro. Detta rapporteras av ukrainska klubben för jordbruksföretag (UCAB).

Ukraina har redan utnyttjat den årliga kvoten för tullfri jordbruksexport till EU för sju produkter: honung, spannmål och mjöl, bearbetad stärkelse, bearbetade tomater, druva- och äppeljuice, fjäderfä och ägg. Kvoten för två grupper av varor är ännu inte uttömd: socker och majs.

Sockerkvoten för EU användes inte på grund av tätheten på den ukrainska marknaden och för majs på grund av stor efterfrågan från Kina och avledning av majsvolymer genom denna försäljningskanal.

Ukraina blev den fjärde största exportören av jordbruksprodukter till Europeiska unionen förra året, efter Storbritannien, Brasilien och USA, enligt månadsrapporten.

Enligt UCAB är exporten till dre EU nu tillbaka på 2019-nivå, efter en nedgång på mer än tio procent 2020. Under det året stängde Ukraina elva kvoter för tullfri export av honung, socker, spannmål och mjöl, bearbetade bland annat stärkelse, ägg, majs och fjäderfä.

År 2020 utnyttjades äggkvoten fullt ut. Vetekvoten användes endast av 78% 2020, även om den utnyttjades fullt ut 2019. Enligt UCAB är situationen med smör mer kritisk: 2020 användes endast 6% av den tilldelade kvoten, medan förra året användes den fullt ut.