Bryssel belönar ny polsk regering för pro-EU-kurs

Plenarsessionen - Uttalanden från Europeiska rådet och kommissionen - Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17 och 18 oktober 2019

EU-kommissionen har delat ut miljarder i betalningar till den nya pro-europeiska premiärministern Donald Tusks polska regering. Bryssel vill stödja den nya polska regimens pro-EU-kurs genom att betala ut de tidigare behållna premierna och subventionerna. 

Europeiska kommissionen har beslutat att frigöra 137 miljarder euro till Polen. Dessa medel hade hållits upp på grund av oro för rättsstatsprincipen och demokratin i landet. Beslutet markerar en ny fas i relationerna mellan EU och Polen, efter år av spänningar kring rättsstatsprincipen. Polen är den största mottagaren av EU-finansiering.

Beslutet att frigöra de frysta medlen kommer efter månader av förhandlingar och politiska påtryckningar. Europeiska kommissionen har upprepade gånger uttryckt oro över situationen i Polen, särskilt över brott mot rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende. Polens tidigare PiS-regering har alltid förnekat dessa anklagelser och hävdar att den agerar inom lagens gränser.

EU-kommissionens drag ses som ett tecken på förtroende för den nya polska regeringen under premiärminister Donald Tusk. Tusk är känd som en proeuropeisk politiker och lovade i sin valkampanj att stärka banden med EU. Hans regering har redan infört flera reformer för att ta itu med Bryssels oro.

EU-kommissionens beslut är också ett erkännande av det politiska skifte som har skett i Polen. I förra årets val bildade den splittrade polska oppositionen en gemensam kandidatlista, ledd av Tusk. Denna enhet har bidragit till att skapa en politisk miljö som är mer gynnsam för närmare band med EU.

Medan frigörandet av medlen har välkomnats av den polska regeringen och proeuropeiska styrkor, är vissa kritiker oroade över att beslutet togs för snabbt. De påpekar att det fortfarande finns oro för rättsstatsprincipen och demokratin i Polen, och att EU borde ha utövat mer påtryckningar för att genomdriva konkreta reformer innan medlen frigjordes.