tisdag 20 april 2021
Home Europeiska kommissionen EU-utsikterna för jordbruk gynnsamma; också större spannmålsskörd

EU-utsikterna för jordbruk gynnsamma; också större spannmålsskörd

Enligt EU-kommissionen är utsikterna för jordbrukssektorn "ljusa" efter att industrin visade motståndskraft under Covid-19-pandemin förra året.

I den första upplagan av 2021 av de kortsiktiga utsikterna som släpptes igår (tisdagen den 30 mars) betonade Bryssel att sektorn gick relativt bra tack vare ökad detaljhandel och hemmaförbrukning.

Europeiska kommissionen förväntar sig att den globala efterfrågan och återupptagandet av livsmedelsmarknaderna kommer att öka senare i år när vaccinationen i EU-länderna är tillräckligt avancerad.

Nötköttsproduktionen minskade med 1,2% 2020 och förväntas fortsätta att minska med 0,9% 2021, trots den antagna återhämtningen i efterfrågan under andra halvåret 2021.

Produktionen av får- och getkött har ökat med 2% 2020. Produktionen förväntas dock minska med 1% i år. Den lägre tillgängligheten av får får leda till en ökning av priserna EU.

När det gäller fläsksektorn ökade produktionen med 1,2% 2020 tack vare exporten. Efter två år av spektakulär tillväxt kommer exporten att minska då den kinesiska fläskindustrin långsamt återhämtar sig från afrikansk svinpest (ASF). I år kommer detta att leda till en förväntad något lägre produktion av fläsk (–0,7%).

År 2020 ökade fjäderfäproduktionen i EU med 1% och förväntas få liknande tillväxt 2021 (+ 1%). Sektorn påverkades av fågelinfluensa, som diagnostiserades i 18 EU-länder. Emellertid bör en liten återhämtning när det gäller export ske 2021, där exportförbud (relaterade till fågelinfluensa) gradvis upphävs.

Mjölkproduktionen av EU 2021 förväntas växa med 1%, medan den totala europeiska mejeribesättningen förväntas minska ytterligare. Ost- och smörkonsumtion kan dra nytta av återupptagandet av livsmedelsservice och detaljhandeln bör ligga kvar på en högre nivå än under perioden före Covid-19.

Priserna för alla större korn har stigit, i linje med världspriserna. Den globala konsumtionen förväntas också öka, främst på grund av efterfrågan på djurfoder. Kornproduktionen i EU kunde nå 295,2 miljoner ton den här säsongen, en ökning med 5,3% jämfört med förra året.

populär

Vissa EU-länder kämpar fortfarande med högre budgetar

Antalet EU-länder som inte vill öka den fleråriga budgeten från 2021 till 2027 för EU ökar. Sverige, ...

Slagbrytning Turkiet mot kurder i gränsen till Syrien

Förenta staterna och Turkiet har nått en överenskommelse om att stoppa den turkiska attacken på gränsen till Syrien. Där ...

EU domstol: Polen diskriminerar uppsägning av & #8216; knepiga domare & #8217;

Polen har dömts för diskriminering av Europeiska domstolen. Den polska regeringen hade prövat & #039; knepiga domare & #039; att bli av med ...

Europaparlamentet röstar bara om Brexit efter det brittiska har gjort

Europaparlamentet kommer endast att rösta om Brexit-avtalet när parlamentet i London har godkänt alla nödvändiga lagar. Ordförandena för de politiska grupperna ...

Nederländerna fördömer ryska motvilja mot rättsstaten, men fortsätter att hoppas

Den nederländska regeringen anser att Ryssland i allt högre grad vänder sig från den internationella rättsordningen, men vill ha kontakter med Moskva ...

Bara inuti

USA vill ha mer uppmärksamhet åt klimat och miljö i handelsavtal

USA kommer att göra mycket större utrymme för klimatpolitik och miljöskydd i sin internationella handelspolitik. I världshandeln ...

Nya Zeeland kommer att sluta transportera boskap med fartyg inom två år

Nya Zeeland kommer gradvis att stoppa exporten av levande boskap till sjöss helt. Med tanke på djurens välbefinnande avbröts landet sist ...

EU-AGRI tvivlar på möjligheten att utvidga det ekologiska jordbruket

Det finns fortfarande många reservationer i Europaparlamentets jordbrukskommitté mot förslaget att använda EU-subvention för mer ...

Inget nederländskt motstånd i EU mot kameraljus i skärets fiskehåll

Avgående minister för jordbruk, natur och livsmedelskvalitet Carola Schouten motsätter sig inte den obligatoriska installationen av kameror på vissa fiskefartyg för att förhindra fiske till sjöss ...

EU kommer ändå med en ny plan för mindre subventioner för köttreklam

Nästa år kommer Europeiska kommissionen att lägga fram ett nytt förslag om subventioner för reklam för kött och mejeriprodukter. Det finns nu ...