torsdag 22 oktober 2020
Home EU EU-Green Week: Europaparlamentet och ministrarna formar jordbrukspolitiken

EU-Green Week: Europaparlamentet och ministrarna formar jordbrukspolitiken

Komende week is het in Brussel en de Europese Unie ‘Groene Week’. Zowel de Europese landbouwministers als de Landbouwcommissie en het Europees Parlement hakken deze week belangrijke knopen door over het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), althans, dat is de bedoeling.

Ondanks meer dan twee jaar voorbereidende onderhandelingen zijn de LNV-ministers en de politieke fracties in het Europarlement het over tientallen kwesties nog steeds niet eens, niet met elkaar en niet onderling.

De Europarlementariërs debatteren en stemmen over plannen voor hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze herziening moet het GLB duurzamer, sterker en flexibeler maken. Het pakket bevat plannen om verplichte klimaat- en milieuvriendelijke praktijken te versterken, betalingen aan grote agrarische bedrijven te verminderen en meer geld vrij te maken voor kleinere bedrijven en jonge agrariërs.

Het gaat erom hoe de EU tussen 2021 en 2027 in totaal 386,7 miljard euro zal uitgeven aan boeren en plattelandsgebieden. De ministers vergaderen maandag en dinsdag in Luxemburg (met een uitloop naar woensdag), en het Europese Parlement stemt tussen maandag en vrijdag over vele honderden richtinggevende amendementen (met een uitloop naar vrijdagavond).

Volgens de huidige stand van zaken worden de laatste stemmen waarschijnlijk pas vrijdagmiddag rond 17.30 uur geëvalueerd. Sommige waarnemers achten het zelfs mogelijk dat de beraadslagingen pas worden afgerond tijdens de volgende plenaire vergadering, in november.

De politieke leiders van de drie grote EP-fracties zeiden vorige week een ‘richtinggevend compromis’ te hebben gevonden. Christendemocraten (EVP), Sociaaldemocraten (S&D) en Liberalen (Renew) vormen zestig procent van de 705 zetels. Maar het is allerminst zeker of hun fractiediscipline zal werken, omdat vorige week al bleek dat de Landbouwcommissie AGRI, de Begrotingscommissie (BUDG) en de Milieucommissie (ENVI) nog steeds verdeeld zijn over de financiering van de toekomstige koers.

Bron van veel verdeeldheid is de vraag in hoeverre de landbouw zich in de toekomst moet houden aan nieuwe Klimaat- en milieuregels. In agrarische kringen wordt de Green Deal als grote boosdoener en twistappel gezien. Door sommigen worden de huidige compromissen in het parlement en in de ministerraad gezien als een eerste ‘loslaten’ van de Green Deal-criteria binnen het nieuwe GLB-beleid.

Daarbij komt dat het ‘compromis’ van de drie fractieleiders uitgelegd wordt als een nederlaag voor de S&D-fractie. Volgens de oppositiepartijen in het Parlement hebben de sociaaldemocraten zich neergelegd bij de strategie van de EVP en Renew ‘om nu binnen te halen wat haalbaar is’. De linkse oppositie verwijt de S&D dat zij onvoldoende vasthouden aan de Milieu- en Klimaatdoelen van de Green Deal, en dat het ‘nieuwe’ GLB probeert te ontkomen aan broodnodige duurzaamheid.

Een soortgelijke onenigheid bestaat ook nog tussen de LNV-ministers van de EU-landen. Daarbij is de vraag of straks twintig procent van de huidige landbouwsubsidies besteed moet worden aan ‘biologische’ doelen, of dat dat dertig procent moet zijn. En of er een volledig verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermers moet komen, of een gedeeltelijk. En of dat meteen moet ingaan, of pas over een paar jaar. Ook zijn de ministers het nog niet eens over hoeveel procent van landbouwgronden vrij moet blijven voor akkerranden voor bloemen en verstuivers.

Als eenmaal de ministers en het Europarlement eigen definitieve standpunten hebben ingenomen, moeten beide partijen het nog met elkaar eens worden, en daarna met de Europese Commissie. Het ‘nieuwe’ GLB zal daarom naar alle waarschijnlijkheid pas op z’n vroegst in 2023 in werking treden.

populär

EU fördömer turkiska framsteg mot kurder och stoppar vapenhjälp

De 28 EU-länderna levererar tillfälligt inte längre vapen till Turkiet utan avstår från att införa ett fullständigt vapenembargo. Har också ...

Macron nominerar företagsledare som den nya franska EU-kommissionären

Frankrikes president Emmanuel Macron har nominerat den 64-åriga verkställande direktören Thierry Breton från Atos-gruppen som kandidat till en post ...

Johnson vill inte ha en omröstning med Farage; SNP vill folkomröstning igen

Brexit-partiledaren Nigel Farage har erbjudit de brittiska konservativa en koalition i det kommande valet, men premiärminister Boris Johnson har under tiden ...

Mer stöd för hela EU-utskottet än för ordförande Von der Leyen

Europaparlamentet i Strasbourg godkände med oväntat stor majoritet den nya EU-kommissionen under ledning av kommissionens ordförande Ursula ...

Europaparlamentet protesterar mot anti-homosexuell politik i polska byar

Europaparlamentet har fördömt Polen för att ha upprättat dussintals gayfria områden. Med en bredt stödd resolution, ...

Bara inuti

Ukrainska kycklingjätten drar nytta av europeiska skatteparadis

Det ukrainska fjäderfäföretaget MHP använder brevlådeföretag i de europeiska skatteparadiserna i Luxemburg och Cypern för att undvika skatter inom landet.

Europaparlamentet beslutar om namnet veggieburgare och odlat kött

Den här veckan kommer Europaparlamentet att rösta om huruvida odlat kött eller vegetabilisk mat kan vara "kött" eller "hamburgare" eller "biff" ...

LNV-ministrar: snälla minimera förändringar i EU-jordbruket

Efter överläggningar på natten i Luxemburg har de europeiska jordbruksministrarna kommit överens om sina kriterier för den nya gemensamma ...

Mindre skada på den nederländska ekonomin på grund av korona än i EU

De indirekta konsekvenserna av den första vågen av koronapandemin i Nederländerna hade redan utarbetats i ett antal områden i sommar ...

Holländska PvdA-medlemmar i EU mot för lite klimat i jordbruket

De holländska PvdA-parlamentsledamöterna hotar att rösta emot den nya sjuåriga jordbrukspolitiken inom den gemensamma jordbrukspolitiken om den inte innehåller tillräckligt med Green Deal miljöåtgärder. Det säger...