Fredag 5 mars 2021
Home EU EU-ordförande sammankallar extra toppmöte om flertalsårsbudget

EU-ordförande sammankallar extra toppmöte om flertalsårsbudget

EU-president Charles Michel sammankallade stats- och regeringscheferna för de 27 EU-länderna till ett planerat extra toppmöte den 20 februari för att bryta det politiska impasset för finansieringen av EU.

Michel säger att det är dags att nå en överenskommelse på högsta nivå om den fleråriga ekonomiska ramen för åren 2021 - 2027. Det är regeringen för den nya Europeiska kommissionen som tillträdde förra året.

I månader har EU-länderna förhandlat med Von der Leyen-kommissionen och Europaparlamentet om den nya fleråriga budgeten med betydande resultat. På grund av britternas avgång har budgeten ett underskott på cirka 12 miljarder euro per år. De andra EU-länderna kommer att behöva dela förlusten av det brittiska bidraget mellan sig.

Dessutom står EU inför stora förändringar i utgifterna, bland annat genom Green Deal, planen att vara klimatneutral fram till 2050. Dessutom har Europeiska kommissionen och Europaparlamentet lagt fram nya önskemål och nya planer för de kommande åren som också kräver ytterligare utgifter.

Helst borde den nya fleråriga budgeten redan ha slutförts i slutet av förra året av den tidigare Europeiska kommissionen - Jüncker. Redan då blev det tydligt att det fanns stora ekonomiska problem framåt, inte bara när det gäller belopp, utan också när det gäller aktualitet. Europeiska kommissionen behöver ungefär ett år för att utarbeta lagar för att spendera pengarna. Som ett resultat kan det första året av det nya regeringsgruppen för EU bli ett förlorat år för att starta nya planer.

Fyra EU-länder (Nederländerna, Österrike, Sverige och Danmark) vill att den nya 7-åriga budgeten bibehålls på den nuvarande nivån på högst 1,00 procent (cirka 1000 miljarder euro) av den europeiska bruttonationalinkomsten. Von der Leyen-kommissionen satsar på 1,11 procent och Europaparlamentet på 1,3 procent. Men åsikterna skiljer sig inte bara om pengarna utan också om innehållet i de nuvarande och framtida EU-länderna. Vissa EU-länder tror att EU redan har alldeles för många uppgifter och borde krympa.

Under de senaste två veckorna talade närstående till EU-president Michel med de politiska rådgivarna för de 27 regeringscheferna. Detta förfarande var avsett att bestämma var den nedre gränsen för alla parter ligger. Denna diskussion har varit i en total politisk impasse i mer än ett år. Enligt Bryssel-källorna är en kompromiss endast möjlig om vi inte bara tittar på budgetens storlek utan också på hur den spenderas (vem som drar nytta av den) och på ett nytt rabattsystem för länder (nettobetalare) som annars står i proportion till EU att betala.

Med sammankallandet av detta extra finansiella toppmöte sätter president EU Michel press på ledarna att göra eftergifter. Ett misslyckande är inte bara ett nederlag för honom som EU-president, utan det har också en negativ inverkan på alla EU-ledare. Dessutom gör misslyckandet bara risken för ett avtal senare i år svårare. Framför allt kommer det att förstöra stämningen, VDL-kommittén kan inte starta på ett innovativt sätt och andra efterfrågade revisioner (Green Deal?) Kommer inte ens att gå upp från marken.

populär

EU-länder mot turkisk invasion i Kurdisk region i norra Syrien

Enligt EU måste Turkiet stoppa sina militära operationer i Syrien. Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uppmanar Ankara att hålla tillbaka ...

Boris Johnson utan stöd från Nordirland till EU för Brexit

Den brittiska premiärministern Boris Johnson hotar att förlora sitt stöd för ... i sina förhandlingar om utträdet från Europeiska unionen ...

Kina är arg på europeiskt pris för Uyghur-dissidenten Ilham Tohti

Kina är arg på Europaparlamentet för att tilldela Sakharov-priset för tankefrihet till Uyghur ...

LibDems och SNP kommer nu med sitt eget Brexit-valförslag

Innan viktiga röster i kammaren om ett brittiskt farväl från Europeiska unionen och skrivandet av tidigt ...

Iran och USA i sin helhet på kollisionsgraden; nödmöte EU och Nato

Josep Borell, Europeiska högre representanten för utrikespolitik, har bjudit in den iranska utrikesministern, Javad Zarif, till ...

Bara inuti

Tysk köttavgift är inte en fråga om, utan hur och när….

Den tyska LNV-minister Julia Klöckner (CDU) har lagt fram tre finansieringsförslag för en miljarderomvandling av tysk boskapsuppfödning. Det kan betalas med ...

Besättningar och mjölkproduktion något mindre i de flesta EU-länder

I de flesta EU-länderna har antalet nötkreatur på boskapsbruk minskat med mer än en och en halv procent. Nya uppgifter från Eurostat visar att ...

Tyskarna äter mycket mer ekologisk mat; möjligheter för holländsk export

Förra året åt tyskarna nästan en fjärdedel mer ekologisk mat och köpte ekologisk mat till en värde av nästan 15 miljarder euro. Tyskland självt ...

Boskapstransportfartyg tillbaka i Spanien; dödade hundratals sjuka kor

Mer än 850 potentiellt infekterade bluetongue-kor som har varit ombord på ett fartyg i Medelhavet i två månader ...

Belgisk domare upphäver också det första kvävetillståndet på gården

En belgisk domstol har förstört ett bygglov för ett kycklinghus, vilket har ifrågasatt PAS-kväveförordningen i fråga, med potentiellt långtgående konsekvenser ...