EU överväger att blockera sammanslagningar av sydkoreanska varv

Den europeiska konkurrensmyndigheten är på väg att blockera den föreslagna sammanslagningen mellan de två största varvsbyggarna i världen i Sydkorea. Enligt EU är sammanslagningen mellan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering och Hyundai Heavy Industries konkurrensbegränsande och bör stoppas. 

Det europeiska vetot blir det första sedan Bryssel förhindrade en sammanslagning mellan indiska Tata Steel (inklusive Hoogovens) och tyska Thyssenkrupp för mer än två år sedan. EU är emot det om sammanslagningar skapar ekonomiska supermakter som blir marknadsdominerande, vilket kan driva upp priserna för konsumenterna.

Bryssel uppges vara särskilt oroad över de två sydkoreanska varvsbyggarnas dominerande ställning på marknaden för transport av flytande naturgas, särskilt nu när de europeiska energipriserna stiger kraftigt. De två företagen dominerar varvsmarknaden som transporterar superkyld flytande naturgas.

Den föreslagna sammanslagningen tillkännagavs först 2019. Bryssel hade krävt att företagen skulle komma med lösningar för att komma till rätta med konkurrensproblem. Hyundai hade föreslagit att inte höja priserna för tankfartyg tills vidare, men det erbjudandet uteblev. 

Sammanslagningen har redan godkänts av tillsynsmyndigheter i Singapore, Kina och Kazakstan, men behöver fortfarande grönt ljus från myndigheter i USA och Europa. En EU-tjänsteman sa att blockering av sammanslagningen skulle hjälpa till att skydda europeiska konsumenter från att betala högre priser för gas. EU är den tredje största importören av flytande gas i världen.