onsdag 3 mars 2021
Home internationell Färre och färre mjölkproducenter i USA, men med fler och fler kor

Färre och färre mjölkproducenter i USA, men med fler och fler kor

Het aantal melkveehouderijen in de Verenigde Staten is de afgelopen twintig jaar met meer dan de helft gedaald, met een versnelde daling in 2018 en 2019. Wel bleef de Amerikaanse melkproductie in al die jaren groeien.

Vooral het aantal kleine en middelgrote bedrijven is afgenomen. Dat blijkt uit een USDA-studie naar de ontwikkeling van de Amerikaanse zuivelindustrie.

De zuivelproductie verschuift naar veel grotere boerderijen en die verschuiving vertoont geen tekenen van vertraging. Grotere melkbedrijven realiseren gemiddeld lagere productiekosten en die voordelen blijven bestaan.

De sluiting van melkveebedrijven in de VS heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Kleine en middelgrote melkveebedrijven stonden ​​voor grote financiële uitdagingen om te gaan moderniseren. In 2018 zijn de melkprijzen gedaald en is het verschil tussen melkprijzen en voerkosten kleiner geworden. Toen een golf van bedrijfssluitingen het agrarische noordoosten en middenwesten trof, daalde het aantal melkveebedrijven tussen 2017 en 2019 met 15 procent.

Het USDA-rapport beschrijft de voortdurende structurele en geografische transformatie van de Amerikaanse melkveehouderij. Daaruit blijkt dat veertig jaar geleden de gemiddelde omvang van een kudde melkkoeien tachtig koeien was. Sindsdien is de middelpunt-grootte consequent gestegen; in 2017 was het middelpunt 1.300 koeien.

De landbouwtelling van 2017 telde 54.599 bedrijven met melkkoeien. Daarvan waren er 30.373 ‘kleine’ commerciële boerderijen, met minder dan 200 koeien. Tien jaar eerder waren dat er nog 47.873, en in 1987 waren er nog 146.685 van zulke ‘kleine’ melkveehouders in de VS.

De huidige situatie is dat bijna 2.000 boerderijen kuddes van minstens 1.000 melkkoeien hebben, en die boerderijen melken meer dan de helft van de Amerikaanse koeien. Vijfentwintig jaar eerder waren er iets meer dan 500 van dergelijke ‘grote’ bedrijven en melkten die minder dan 10 procent van de koeien. In de loop van de tijd is de productie verschoven naar veel grotere boerderijen, vaak met 5.000 of meer koeien.

populär

EU ger Britten en dag till Brexit

Europeiska unionen ger Storbritannien en dag att komma med genomförbara förslag om ett avgångsavtal. Det måste finnas ...

Den italienska budgeten är fortfarande inte i ordning enligt EG

Italiens budget kan komma i konflikt med Europeiska unionens skatteregler. Europeiska kommissionen har bett den italienska ministern ...

Britterna går först till valmötena i december; Brexit på längre bana

Den brittiska konservativa regeringens premiärminister Boris Johnson är villig att möta oppositionen för att få stöd för ...

EU och MO snart för valet: stöd för Teheran eller Washington

Kansler Merkel, Frankrikes president Macron och den brittiska premiärministern Johnson uppmanar Iran att vara försiktiga mot konflikten mellan ...

Merkel tar FN, libyaner, Putin, Erdogan och EU till fredssamtal

Efter diskussioner med den libyska generalen Khalifa Haftar sa den tyska utrikesministern Heiko Maas att Haftar är villig ...

Bara inuti

Tyskarna äter mycket mer ekologisk mat; möjligheter för holländsk export

Förra året åt tyskarna nästan en fjärdedel mer ekologisk mat och köpte ekologisk mat till en värde av nästan 15 miljarder euro. Tyskland självt ...

Boskapstransportfartyg tillbaka i Spanien; dödade hundratals sjuka kor

Mer än 850 potentiellt infekterade bluetongue-kor som har varit ombord på ett fartyg i Medelhavet i två månader ...

Belgisk domare upphäver också det första kvävetillståndet på gården

En belgisk domstol har förstört ett bygglov för ett kycklinghus, vilket har ifrågasatt PAS-kväveförordningen i fråga, med potentiellt långtgående konsekvenser ...

Mer EU-export till Afrika och Mellanöstern, mindre till USA

Under de första elva månaderna förra året exporterade de 27 EU-länderna lite mer jordbruksprodukter och livsmedel för ett värde ...

EU vill att jordbrukare också ska lagra koldioxid i sitt land mot koldioxidutsläpp

Europeiska kommissionen vill utveckla koldioxidlagring till en ny jordbruksaffärsmodell. Lagringen av koldioxid i jordbruksmark är ...