Amerikanskt jordbruk och mejeri vill ha fler containrar för export

Den amerikanska mejeriindustrin ber president Biden om ytterligare åtgärder för att få tillbaka containrar fulla med amerikanska mejeri- och jordbruksvaror på oceangående fartyg. Trots installationen av ytterligare tillfälliga omlastningskajer i vissa hamnar på västkusten visar containertransporter till asiatiska länder fortfarande luckor.

På grund av den stora efterfrågan från kinesiska exportörer på containrar lämnar allt fler rederier tillbaka tömda containrar tomma till Kina genom retur, istället för att segla till andra amerikanska hamnar för att hämta returlast. Som ett resultat av detta tar amerikanska exportsändningar längre och längre tid, till allt högre transportpriser.

US Dairy Export Council och National Milk Producers Federation säger att de är tacksamma för de åtgärder som redan vidtagits, men säger att mer måste göras. 

"Utmaningar i försörjningskedjan kostade amerikanska mejeriexportörer mer än 1,5 miljarder bara förra året", sa en talesperson för jordbruket. Grupperna ber ministrarna Vilsack (jordbruk) och Buttigied (transport) att prioritera kajer för fartyg som också är villiga att ta tillbaka last. Särskilda transportvägar efterfrågas också i livliga hamnar för "snabb transitering" av livsmedel. 

prioriterad tillgång till kajplatser” till inkommande fartyg om de går med på att lasta containrar med jordbruksvaror istället för att avgå med tomma containrar – som många har gjort.

De ber också jordbruksdepartementet om fler "pop-up-terminaler" liknande de som redan byggts i havshamnarna i Oakland och Seattle, och att återuppta publiceringen av Ocean Shipping Container Availability Report. Fram till nyligen spårade detta tillgången på sjöcontainrar i hela USA.