Storbritanniens premiärminister: Färre väderkvarnar och solparker på landsbygden

Den nya premiärministern Liz Tuss brittiska regering vill skydda en större del av engelsk jordbruksmark från byggandet av stora solskyddsängar och vindkraftsparker. Miljöminister Ranil Jayawardena har beordrat sina tjänstemän att utöka definitionen av värdefull jordbruksmark, rapporterade tidningen The Guardian. 

Jordbruksmark i England är indelad i fem kategorier. Hittills har vissa naturliga jordbruksfastigheter uteslutande varit avsedda för jordbruksbruk. Det kommer att utökas, är meningen. Detta skulle koppla samman solparker på 58 procent av Englands jordbruksmark. 

Premiärminister Truss har upprepade gånger kritiserat synen av solpaneler på jordbruksmark. Hon säger också att solängar och vindkraftsparker står i vägen för att utöka Storbritanniens egen livsmedelsautonomi.

På sitt konservativa partis årsmöte satte hon upp klimataktivister på sin "anti-tillväxtkoalition"-lista. Jayawardenas planer har kritiserats av vissa ministerier såväl som miljögrupper. 

Branschorganisationen Solar Energy UK sa att solenergi inte är ett hot utan en räddning, särskilt med tanke på den nuvarande internationella energikrisen. "Det kommer att sänka energiräkningarna, säkerställa energisäkerhet, öka tillväxten och stödja landsbygdsekonomin," sade den. Utbyggnaden av förnybar energi är ganska oundviklig med tanke på de kraftigt stigande kostnaderna för naturgas.