Danska veterinärer demonstrerar mot EU djurantibiotikaregler

OLYMPUS DIGITALA KAMERA

Danska veterinärer demonstrerade i Köpenhamn på tisdagen mot införandet av de nya europeiska reglerna för veterinärmedicinska läkemedel. Den bokstavliga efterlevnaden kan leda till en ökning av droganvändningen i norra Europa, säger de.

Den nya EU-förordningen, som trädde i kraft i Danmark den 28 januari, kräver att veterinärer följer exakt beskrivningen i bipacksedeln. Enligt dem skapades EU-lagen för att minska antibiotikaanvändningen i södra Europa. Men i norra Europa, där antibiotikakonsumtionen redan är låg, kommer de nya reglerna att leda till högre antibiotikaanvändning

Veterinär Karina Hou Larsen, en av initiativtagarna till demonstrationen, har lagt fram en namninsamling vid riksdagshuset. Hon säger att politiker kom till torget för att ta emot underskrifterna. Enligt veterinärerna var det sedan länge känt att den nya EU-förordningen var nära förestående, men att det först nu är den danska veterinärstyrelsen som har utarbetat föreskrifter.

"Denna EU-förordning antogs 2018, men den danska tolkningen av det danska veterinär- och livsmedelsverket var äntligen klar först förra veckan. Och uppenbarligen inte tillräckligt mycket har lyssnats på i EU till de invändningar vi har uttryckt från Danmark”. ”Vi vill ha dispens. Annars får vi som veterinärer gå på tårna varje gång”, säger Karina Hou Larsen.

Hon säger att de nya reglerna kan tvinga veterinärer att skriva ut läkemedlet på ett sätt, men i praktiken samtidigt råda klienter att administrera det på ett annat sätt.