Extra G20-toppmöte om mer export av billigare rysk konstgödsel

Förenta Nationerna applåderar "framgången" för det nyligen genomförda avtalet mellan Kiev och Moskva för att avblockera spannmålsexporten över Svarta havet. Men för att undvika en global livsmedelskris efterlyser FN nu också lägre mat- och konstgödselpriser. 

Avtalet mellan Kiev och Moskva har gjort det möjligt att sänka matpriserna, erkänner FN. Men nu säger en underavdelning i FN att ryska konstgödselpriser måste sjunka för att undvika en livsmedelskris.

Cnuced, FN:s organisation för handel och utveckling, påminde om att alltför höga gödselmedelspriser är ett stort hinder för normaliseringen av livsmedelsmarknaden. Priserna på syntetiska gödselmedel har tredubblats under det senaste och ett halvt året på grund av leveransstörningar från Ryssland, världens största exportör, och stigande gaspriser, som är avgörande för dess produktion. 

Den 22 juli 2022 undertecknades två avtal mellan Kiev och Moskva i FN:s överinseende. Den ena syftar till att återuppta ukrainsk spannmålsexport, den andra rysk mat- och gödselexport. Det avtalet löper ut i slutet av november.

FN hoppas att den ska förnyas, eftersom den är ett viktigt tillskott för att tackla livsmedelskrisen i världen. Fem miljoner ton har nu fraktats. Detta har utan tvekan haft effekt på spannmålsmarknaderna. FAO:s livsmedelsprisindex sjönk för femte månaden i rad i augusti 2022, den lägsta nivån på sju månader. 

Ett möte för gödselmedelsproducenter kommer att hållas i Paris inför G20-toppmötet som ska hållas i Indonesien i november för att öka produktionen.