Böter till amerikansk livsmedelsindustri för att dölja kampanjgivare

Washingtons högsta domstol har dömt livsmedelsindustrin till rekordböter på 18 miljoner dollar efter överklagande.

Grocery Manufacturers Association GMA kampanjade 2013 mot ett lagförslag om livsmedelsmärkning som anger gnometekniker som används i livsmedel. GMA sa inte att kampanjen på flera miljoner dollar, inklusive långa stämningar, betalades av stora jordbruks- och livsmedelsföretag som Coca-Cola, General Mills och Nestlé.

Givarna avslöjades inte förrän efter det att justitieminister Bob Fergusons kansli lämnade in en stämningsansökan för brott mot statliga lagar om kampanjfinansiering.

I USA måste politiskt orienterade kampanjer och aktioner ange vem sponsorn är. Det gäller inte bara reklam för politiker utan även finansiering av offentliga kampanjer.

Domstolen sa att GMA:s försök att dölja identiteten på företagen som finansierade kampanjen 2013 går till hjärtat av öppen och transparent handling.

GMA hade spenderat mer än 11 miljoner dollar för att blockera räkningen för att märka genetiskt modifierade livsmedelsprodukter.

I USA kan inte bara den federala federala regeringen stifta regler och lagar om livsmedelsetiketter, utan varje stat kan också anta sina egna lagar förutsatt att de inte strider mot delstatens lagar. Som ett resultat är reglerna i vissa stater mycket strängare än i andra. Det spelar också en roll i Bayer/Monsanto-processerna som alla håller på att lämnas in i Kalifornien.