Finland stänger fågelinfluensagårdar; alla minkar och rävar dödade

De finska myndigheterna har tagit det drastiska beslutet att stänga alla mink- och rävfarmer och döda tiotusentals djur på grund av fågelinfluensautbrottet.

Finland har haft en allvarlig situation i flera veckor efter att fågelinfluensavarianten H5N1 upptäcktes på flera gårdar.

Föroreningen uppges ha orsakats av måsar som kommit i kontakt med minkarnas och rävarnas foder. Detta har lett till frågor om miljöhygien på finska boskapsgårdar, vilket kan bidra till spridningen av viruset.

I slutet av juli hade fågelinfluensa hittats på 20 pälsfarmer, medan prover från ytterligare fyra gårdar för närvarande analyseras, sa livsmedelsmyndigheten. Finland är den största producenten av rävpäls i Europa och den näst största i världen. Omkring två miljoner rävar föds upp och avlivas varje år, enligt siffror från Finlands Pälsuppfödarförbund (FIFUR).

Som svar på situationen har myndigheterna tillåtit finska jägare att skjuta fler fåglar i närheten av hundratals nötkreatursgårdar. Detta är avsett att minimera risken för ytterligare spridning av fågelinfluensaviruset.

Fågelinfluensautbrottet på mink- och rävfarmer har också väckt oro bland virologer. Situationen anses vara alarmerande i Finland och kan utgöra ett betydande hot mot folkhälsan, befarar virologer.

Jämfört med andra europeiska länder, som Danmark och Nederländerna, som för två år sedan beslutade att helt lägga ner minkfarmer på grund av rädsla för spridning av coronaviruset, har Finland tagit en annan inställning. Trots det senaste utbrottet av fågelinfluensa har Finland valt att behålla pälsindustrin.

Flera fall av däggdjur infekterade med fågelinfluensa har nyligen rapporterats i flera länder. I december blev en katt i Frankrike smittad, i Spanien hittades varianten hos minkar och i USA fick tre grizzlybjörnar fågelinfluensa.

I England har sjukdomen diagnostiserats hos rävar och sälar de senaste månaderna. Däggdjur blev också infekterade i Nederländerna. I januari diagnostiserades en fågelinfluensa av typen H5N1 hos en räv i Nord-Brabant, och en polecat, en grävling och en utter var tidigare infekterade i Nederländerna.