Första fallet av fågelinfluensa i USA påverkar redan fjäderfäexporten

Kina och Mexiko har stoppat importen av fjäderfä i USA från delstaten Indiana efter att det första fallet av fågelinfluensa i USA rapporterades där förra veckan. Det amerikanska jordbruksdepartementet har nu bekräftat att två andra gårdar har drabbats, i Kentucky och Virginia. 

USA är den största fjäderfäproducenten i världen, enligt ministeriet. Myndigheterna har satt de drabbade platserna i karantän. De närvarande fåglarna kommer att slaktas för att förhindra ytterligare spridning. Inga mänskliga fall har identifierats hittills, och epizootin är inte ett folkhälsoproblem, säger myndigheterna.

Tyson Foods, en av de största kycklingproducenterna i USA, säger att de har intensifierat sina förebyggande åtgärder, särskilt på östkusten. Till exempel har företaget begränsat antalet besökare på deras gårdar och städtiden har förlängts för fordon som kör till gårdarna.

Den amerikanska fjäderfäindustrin är fortfarande vaksam för att undvika en upprepning av fågelinfluensaepidemin 2015, som infekterade mer än tvåhundra gårdar vid den tiden. Då måste nästan 50 miljoner fåglar dödas och flera länder slutade importera. Ministeriet uppskattar totala förluster vid den tiden till cirka 3,3 miljarder dollar.

Europa har varit mitt i en fågelinfluensaepidemi i flera månader, med mer än 18 miljoner fjäderfä i Italien och Frankrike sedan de första fallen upptäcktes där i slutet av november.