Iran och Kurdistan skulle kunna använda lite holländskt vattenstöd

Bonde som fixar ett vatten genom torka NSW Australia

Jordbruket i den islamiska republiken Iran och i dess grannland arablandet Irak kämpar med erosion, försaltning och uttorkning. Holländsk kunskap kan bidra till att göra livsmedelssystemet i båda länderna mer produktivt och hållbart. Det säger det holländska jordbruksrådet i Teheran, Marion van Schaik. 

"Iran och Irak vill gå mot större självförsörjning. Deras behov av kunskap om effektiv och hållbar livsmedelsproduktion och förädling samt om lämpliga grödor är stort. Fokus ligger främst på Nederländerna", sa Van Schaik i Agroberichtbuitenland.nl. 

Politiska spänningar mellan Iran och resten av världen har haft stor inverkan på landet under många år. Och Irak försöker återuppbygga ekonomin efter år av inbördeskrig. Mer livsmedelsproduktion är avgörande i båda länderna. 

På grund av de internationella spänningarna, den ekonomiska situationen och covid-pandemin har exporten från Nederländerna till Iran minskat kraftigt, inklusive agro-export. Ändå finns det fortfarande kontakter mellan vårt land och Iran.

Vatten är ett viktigt tema inom iranskt jordbruk. Förra året var ett extremt torrt år. Detta leder till stora problem i centrala Iran och i söder, såsom försaltning av jordbruksmark. Effektiv användning av vatten står högt på agendan. 

Växthusytan har ökat med 6 000 hektar de senaste åren. Enligt Van Schaik skulle holländska trädgårdsföretag stödja bieden med ytterligare expansion, till exempel inom området för klimatkontrollsystem i växthus.

I Kurdistan i norra Irak är Nederländerna inblandade i återuppbyggnaden av jordbruket. Konsulter forskar om flaskhalsar i livsmedelskedjan med holländskt stöd.

Det senare gäller även försaltning, ett stort problem i Iran och Irak. I vissa områden är jordbruksproduktion redan nästan omöjlig och bönder flyttar bort. Det finns ett stort behov av kunskap om att förebygga och minska försaltning. 

Enligt Van Schaik Agricultural Council har odlingen av salttoleranta grödor också utsikter. – Nederländska kunskapsinstitutioner och företag har redan gett stöd genom seminarier och lokala studier. Vi kommer att försöka utöka detta kunskapsutbyte under de kommande åren.”