Jordbrukare håller "global marknad" i Rom vid FN-toppmötet om hunger

I Rom har flera hundra bönder och livsmedelsproducenter protesterat på det historiska torget Circo Massimo för en bättre global livsmedelsförsörjning. De höll en "världsmarknad" för att betona livsmedelsindustrins betydelse.

En internationell konferens om att bekämpa hunger och livsmedelsproduktion kommer att hållas vid FN: s livsmedelsorganisation FAOs huvudkontor i Rom de närmaste dagarna. Vid FN-toppmötet diskuterar statschefer och delegater sätt att omvandla livsmedelssystem för att ta itu med hunger, fattigdom, klimatförändringar och ojämlikhet.

Konferensen inkluderar även VD för internationella jordbrukskonglomerat, banker och producenter av kemiska tillväxtmedel och råvaror. Kritiker, miljögrupper och mänskliga rättighetsorganisationer säger att de fruktar att den stora jordbruksindustrin kommer att få ett ännu större grepp om jordbruk + mat genom FN.

”Jordbrukare är livsnerven i våra livsmedelssystem”, säger Amina Mohammed, FN: s biträdande generalsekreterare. Hon åtföljdes på sitt besök på marknaden av Agnes Kalibata, specialutsändaren för Food Systems Summit.

Jordbruksmarknaden i Rom var värd för Coldiretti, den största jordbruksföreningen i Europa, som tillkännagav planer på att utvidga sin modell för att arbeta med småbrukare till låginkomstländer.

Evenemanget kommer att hållas vid huvudkontoret för FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, som också rymmer FN: s kommitté för världens livsmedelssäkerhet (CFS).