Jordbruksbudgeten i USA inte i trubbel

Inom amerikansk politik har man träffat en överenskommelse om att tillfälligt förlänga 2018 års jordbrukslag med ett år. Detta håller jordbruksbudgeten utanför den pågående politiska striden om nästa års budget. Det finns en chans att den amerikanska regeringen snart kommer att "stängas ner" på grund av bristande budget.

I ett sällsynt exempel på enighet har partiledare från både senaten och representanthuset nått en överenskommelse om detta. Normalt uppdateras USA:s jordbrukspolitik vart femte år, mer eller mindre jämförbar med den gemensamma jordbrukspolitiken för varje ny EU-kommission.

Beslutet i amerikansk politik kommer som en välkommen utveckling mitt i pågående spänningar mellan republikaner och demokrater, och mellan lagstiftande och verkställande grenar i Washington. Det finns ännu ingen överenskommelse i Washington om några justeringar av finansieringen av den nya jordbrukspolitiken. Även där är finansieringen av ny politik främst en produkt av samråd och ansträngningar med många jordbrukslobbygrupper.

Förlängningen av den nuvarande jordbrukslagen, som annars skulle löpa ut i slutet av detta år, ger stabilitet till jordbrukssektorn och förhindrar osäkerhet om viktiga jordbruksprogram. Experter påpekar att denna förlängning inte bara lugnar bönder och jordbruksproducenter, utan också dämpar farhågorna för en eventuell statlig nedläggning. 

Beslutet välkomnades av de flesta jordbruksgrupper som ett pragmatiskt förhållningssätt i politiskt utmanande tider.