Mer matsvinn över hela världen; även i fattiga länder

Det slängs fortfarande mer mat över hela världen varje år än vad som behövs för att föda svältande befolkningar i utvecklingsländerna. Mer än hälften av det avfallet sker i hushållen. Det motsvarar mer än 1 miljard ton mat, cirka 132 kilo per världsmedborgare och nästan en femtedel av all tillgänglig mat.

Enligt en ny rapport från FN-organisationen UNEP går mer än 1 miljard måltider till spillo världen över varje dag. Detta sätter ett ökande tryck på livsmedelsförsörjningen, som redan är pressad av krig, klimatförändringar och befolkningstillväxt.

Enligt UNEP genererades 1,05 miljarder ton matavfall (inklusive oätliga delar) 2022. Av det totala matsvinnet kommer 60% från hushåll runt om i världen, 28% från livsmedelsförsörjningen och 12% från detaljhandeln. Enligt UNEP understryker detta behovet av medvetenhet och beteendeförändring på individ- och familjenivå. 

FN-rapporten uppmanar till åtgärder på alla nivåer, från regeringar och företag till enskilda konsumenter. Länderna i Europeiska unionen beslutade nyligen att öka sina insatser mot matsvinn. Det överlämnas till EU-länderna själva om detta även ska gälla för produktionsgrenen inom jordbruk och trädgårdsnäring.

Förutom problemet med matsvinn tas även frågan om matbrist upp. Medan stora mängder mat går till spillo, lider miljontals människor runt om i världen fortfarande av hunger. Detta väcker frågor om det globala livsmedelssystemets rättvisa och hållbarhet, säger UNEP.

Matsvinnet fortsätter att skada den globala ekonomin och underblåsa klimatförändringar, naturförluster och föroreningar, även om UNEP påminner om att det inte bara är ett problem för rika länder. Länder med olika inkomstnivåer slösar därför i genomsnitt lika mycket mat per person.

Rapporten lyfter också fram teknologins och innovationens roll för att hantera matsvinn och brist. Betydande förbättringar kan uppnås genom smarta lösningar som bättre lagringstekniker, effektivare distributionssystem och användning av appar som hjälper konsumenter att minska matsvinnet.

"Matsvinn är en global tragedi. Miljontals människor kommer att gå hungriga idag på grund av matsvinn runt om i världen”, sa UNEPs verkställande direktör Inger Andersen när han presenterade rapporten.