Miljökatastrofläckage av förorenad mark på danska kusten

I Danmark är trovärdigheten och förmågan hos kommunala miljöinspektioner ifrågasatta efter ett vallbrott och jordskred vid en dansk fyndighet av förorenad jord. På nordöstra danska fastlandet har man sedan slutet av december gjort insatser för att förhindra en miljökatastrof, då ett berg av miljontals kilo förorenad jord sprider sig.

Markföroreningarna utgör en fara för dricksvattenförsörjningen och hotar att spridas mot Kattegatt via några åar. Jordrenaren Nordic Waste är en av de största specialiserade jordbearbetarna i norra landet, med - på sina håll - en lagringshöjd på över 70 meter. En rapport uppskattar att tre miljoner kubikmeter jord – som väger cirka 5 miljoner ton – rör sig nedåt med nästan 10 meter per dag

Hos markrenaren Nordic Waste lagrades bland annat jord från röjda massgravar av mink och pälsdjur från Danmark och Norge efter de massiva utslakningarna under coronaperioden. Företaget ägs av en förmögen dansk familj, men ansökte om konkurs kort efter vallbrottet. 

Nu hotar kostnaderna för saneringen att falla på medborgarnas axlar. Med fortsatt osäkerhet om vem som i slutändan kommer att stå för kostnader och skador, är situationen kring Nordic Waste fortfarande ett hett ämne i Danmark. 

Danmark har reagerat med chock över omfattningen av problemen kring Nordic Waste. Det påverkar inte bara miljön, utan ifrågasätter också effektiviteten av miljöskydd och miljöreglering i Danmark. När lokala myndigheter och miljömyndigheter arbetar för att begränsa utsläppen växer kraven på strängare regler. 

Politiska partier överväger att ta bort miljötillsynen för sådana depåer från kommunerna och skala upp dem till provins- eller nationell nivå. Det talas till och med om att återkalla tidigare beviljade kommunala miljögodkännanden som svar på Nordic Waste-skandalen.

En TV2-reportage visade att direktören för Nordic Waste också har avgått från styrelsen för Sund & Bælt, företaget bakom Stora Bältsbron. Miljardären kritiseras hårt för att han inte kan hållas tillräckligt ansvarig på grund av konkursen. Dessutom bråkar det om att hans egna andra företag kräver många miljoner av konkursdrabbade Nordic Waste.

I kölvattnet av denna kris tycks Danmark stå inför en vändpunkt i sin inställning till miljöskydd. Nordic Waste-skandalen har inte bara avslöjat sårbarheterna i det nuvarande systemet, utan har också intensifierat behovet av att ta miljöarbetet till nästa nivå.