Nya Zeeland avslutar sjöburna boskapstransporter; Brasilien snart?

Nya Zeelands sista boskapsbärare har lämnat hamnen i New Plymouth eftersom ett förbud mot export av levande djur till sjöss har trätt i kraft i landet.

För två år sedan beslutade Nya Zeeland att sluta göra det efter att ett exportfartyg kantrat i Östkinesiska havet och dränkt 41 besättningsmedlemmar och 6 000 nötkreatur. 

En brasiliansk domstol beslutade förra veckan att levande nötkreatur från det landet inte längre får exporteras till sjöss. Inom Europeiska unionen diskuteras detta i samband med en ny djurskyddslag, men inget är ännu bestämt.

Efter en översyn av exportsektorn för levande djur beslutade Nya Zeeland att sluta exportera levande djur till sjöss. Sedan 2015 uppgick denna export till endast 0,32 procent av primärsektorns exportintäkter. Jordbruksminister Damien O'Connor sa att övergångsperioden under de senaste två åren hade gett drabbade bönder tid att övergå till andra affärsmodeller. 

"Vi är i linje med våra likasinnade partners. Australien har fasat ut levande export av får, och djurskydd är inbäddat i våra frihandelsavtal med Storbritannien och EU, säger O'Connor. 

Efter Nya Zeelands exempel beordrade en brasiliansk federal domare förra veckan att stoppa transporter av levande boskap från alla brasilianska hamnar. Domaren dömde i ett mål som har pågått sedan 2017.

Förvånad över beslutet sa Brasiliens jordbruksminister Carlos Favaro att ett överklagande verkar praktiskt taget oundvikligt eftersom Brasilien är världens ledande exportör av levande boskap. Men Brasilien är också världsledande inom export av frysta slaktkroppar av nötkött. Totalt står Brasilien för nästan en fjärdedel av all nötköttsexport över hela världen.