Spanien vill ha mer biosäkerhet mot ASF på grisfarmer

Spanien anser att biosäkerhetsåtgärderna inom boskap och jordbruk bör skärpas. Enligt spanska jordbruksministern Luis Planas måste biosäkerheten på gårdar utökas för att förhindra spridning av djursjukdomar som fågelinfluensa och afrikansk svinpest. 

De europeiska djurhälsomyndigheterna EFSA har redan infört export- och transportrestriktioner för Tyskland, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovakien, Italien, Bulgarien och Rumänien mot spridningen av afrikansk svinpest.

"Spanien är Europas största grisproducent, en position som måste bibehållas, på nationell nivå och på de internationella marknaderna", betonade Planas i en intervju med den spanska nyhetsbyrån EFE. 

Han sa att afrikansk svinpest utgör ett "potentiellt hot" mot den spanska grisindustrin. De närmaste länderna som redan har ASF är Tyskland och Italien, så "stor omsorg om biosäkerhet och kontroll behövs". Planas uppmanade också till extrem försiktighet vid import och transport av djur och foder från ASF-länder. 

Vidare säger minister Planas att en annan djursjukdom, fågelinfluensan, är nästan permanent närvarande på den iberiska halvön, och antalet utbrott är mycket högre än tidigare. Spanien har hittills i år rapporterat 32 fall av H5N1-utbrott i fjäderfäfarmar. Det senaste utbrottet var på en kalkonfarm i Huelva, där cirka 15 000 fåglar slaktades. 

Planas betonade att aviär influensa är en sjukdom som är direkt relaterad till flyttfåglar, så "biosäkerhets- och isoleringsåtgärder på fjäderfäfarmer bör stärkas för att förhindra spridningen", till exempel med storskaliga vaccinationer, sa Planas. Han påpekade att ett eventuellt vaccin mot fågelinfluensa håller på att arbetas fram på europeisk nivå.