Ökande brist på östeuropeiska säsongsarbetare i Danmark

Det danska jordbruket kommer att få brist på personal de närmaste åren eftersom färre och färre östeuropéer vill göra säsongsarbete. Bristen på flera tusen anställda förväntas redan om några år. Faktum är att den utländska arbetskraftsinflödeskurvan har planat ut mer än tidigare förväntat.

Siffror från Danmarks Statistik och Jobinsats.dk visar att ”Jordbruk, skogsbruk och fiske” står för 21 procent av heltidsarbetet. Mer än hälften av den utländska jordbruksarbetskraften kommer från Östeuropa. Mer än hälften av dessa (57%) kommer från östeuropeiska EU-länder och 38 procent kommer från länder utanför EU.

I den senaste undersökningen utgjorde rumänska arbetare den näst största gruppen utländska arbetare inom det danska jordbruket, efter ukrainare, som rankas först. Enligt den danska arbetsmarknads- och rekryteringsbyrån arbetade 3 621 rumäner inom jordbruk, skogsbruk och fiske i juni 2020, medan antalet ukrainare var 4 837. Dessa siffror kan variera beroende på säsong.

Flera EU-länder gör det bättre ekonomiskt - så mycket att arbetskraften alltmer flyttar från Danmark och jordbruksindustrin, som är starkt beroende av utlänningar. Utländsk arbetskraft har lockat stora delar av dansk tillväxt, visar samma uttalande. Inflödet av den utländska arbetskraften i Danmark är i genomsnitt 3,8 procent, medan det inom jordbruket är 5,8 procent.

De danska forskarna säger att utan en utländsk arbetskraft skulle landet inte ha upplevt en så snabb tillväxt i den danska ekonomin. Speciellt i tider av väckelse, där det är svårt att locka danska arbetare. Och rädslan är att det kommer att bli ännu svårare när länder som Polen och Ukraina försöker få säsongsbetonade jordbruksarbetare att arbeta hemma.

”Internationella arbetare är av stor betydelse för det danska jordbruket, för att inte tala om den danska ekonomin. Det är därför det är viktigt att vi fortsätter att ha attraktiva jobb bieden i det danska jordbruket, säger Morten Holm Østergaard från Danmarks jordbruks- och livsmedelsråd.

”Det finns verkligen många jordbrukare som akut behöver personal. Med de frånvarande praktikanterna förra vintern gav många bönder upp. De ringer och klagar, och en del är nästan desperata, så beskrev personalkonsult Frida Sollingvraa situationen.