lördag 25 mars 2023
Home internationell Tyskland accelererar mot hållbar energi: många fler väderkvarnar

Tyskland accelererar mot hållbar energi: många fler väderkvarnar

Tyskland kommer att påskynda omställningen till mer hållbar energi för att bli mindre beroende av fossila bränslen som kol och brunkol eller av rysk olja och gas.

Inom tio år ska produktionen av hållbar vind- och solenergi ha fördubblats och på tjugo år ska vindkraftsparker till havs leverera tio gånger så mycket el.

I det så kallade 'påskpaketet' som ekonomi- och klimatminister Robert Habeck (De gröna) presenterade på onsdagen föreslås också att produktionen av biogas ska utökas rejält. Tyskland ansluter sig därmed till det "energipaket" som EU-kommissionär Frans Timmermans presenterade förra månaden, som svar på den ryska invasionen av Ukraina.

Planerna utgör en kompromiss i den ibland kontroversiella debatten om biomassa som en förnybar energikälla. Förespråkarna menar att biogasproduktionen bör ökas för att bli mindre beroende av rysk gas.

Tyska bondeförbundet (DBV) är också positiva till att bygga ut bioenergin, men menar att de nya tyska planerna inte räcker långt. Trots ansträngningarna saknas fortfarande budgetplanen för driften av biogasanläggningar, säger DBV.

Ur bioenergikritikers synvinkel bör all tillgänglig åkermark nu användas i första hand för livsmedelsproduktion och inte för produktion av djurfoder eller agrobränslen. Ett liknande förslag diskuteras också för närvarande på EU-nivå.

Där användningen av biogas är möjlig utan ytterligare markanvändning, till exempel genom att använda restmaterial som ändå produceras, är detta ganska oproblematiskt, enligt experter.

Förutom energifrågor bidrar påskpaketet enligt jordbruksminister Cem Özdemir även till att bevara och stärka landsbygden och jordbrukets inkomster. Han ser möjligheter för solpaneler och solcellsanläggningar på åkermark.

Tyska bondeförbundet DBV är mindre optimistiskt om detta. Solceller ska enligt förbundet "främst ske på tak för att skydda jordbruksfastigheter så mycket som möjligt". 

populär

Nato-chefen varnar Putin för ryskt våld i Ukraina

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har varnat Ryssland för våld mot Ukraina. All användning av våld mot Ukraina kommer att få konsekvenser, kommer att leda...

Europaparlamentet vill ha mer isolering i byggnader mot energiavfall

EU-parlamentet vill att fler byggnader i EU ska rustas upp och göras energieffektiva. Åtgärder vidtas för att...

EU överväger att blockera sammanslagningar av sydkoreanska varv

Den europeiska konkurrensmyndigheten är på väg att godkänna den föreslagna fusionen mellan världens två största skeppsbyggare i Sydkorea...

Nordirlands koalition snubblar över tullkontroller i Brexit-protokollet

Oenighet mellan EU och Storbritannien om tullkontroller i Nordirland har lett till att Nordirland avgår...

Nederländska parlamentsledamöter ber om stöd för fiske

Fiskare måste få ekonomiskt stöd på grund av de stigande bränslepriserna. Och den miljövänliga pulstrålmetoden borde tillåtas igen. Den där...

Bara inuti

Ännu en EU-rapport om färre kemikalier i jordbruket

Europeiska kommissionen kommer snart att publicera ytterligare forskning om de möjliga konsekvenserna av att minska användningen av kemikalier i...

EU Jordbruksrådet kommer inte att blockera Mercosur-fördraget

Jordbruksministrarna i EU-länderna har indikerat att de inte kommer att blockera ratificeringen av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna. Väl...

EU krisfond begränsad öppen för skada från Ukrainas stöd

Europeiska kommissionen har föreslagit ett begränsat öppnande av jordbrukskrisfonden på 450 miljoner euro för jordbrukare som drabbats av...

Borealis gödselmedel inte till ryssar, utan till tjeckiska Agrofert

Europeiska kommissionen har godkänt förvärvet av den österrikiska gödselfabriken Borealis av den tjeckiska Agrofert-gruppen, som är en del av...

Trelandståg från Liège till Aachen via Limburg, utan att byta tåg

Nederländerna, Tyskland och Belgien har skrivit på en avsiktsförklaring om att köra trelandståget i år. Om en gränslös tågtrafik...