Tyskland accelererar mot hållbar energi: många fler väderkvarnar

Foto av Dan Meyers på Unsplash

Tyskland kommer att påskynda omställningen till mer hållbar energi för att bli mindre beroende av fossila bränslen som kol och brunkol eller av rysk olja och gas.

Inom tio år ska produktionen av hållbar vind- och solenergi ha fördubblats och på tjugo år ska vindkraftsparker till havs leverera tio gånger så mycket el.

I det så kallade 'påskpaketet' som ekonomi- och klimatminister Robert Habeck (De gröna) presenterade på onsdagen föreslås också att produktionen av biogas ska utökas rejält. Tyskland ansluter sig därmed till det "energipaket" som EU-kommissionär Frans Timmermans presenterade förra månaden, som svar på den ryska invasionen av Ukraina.

Planerna utgör en kompromiss i den ibland kontroversiella debatten om biomassa som en förnybar energikälla. Förespråkarna menar att biogasproduktionen bör ökas för att bli mindre beroende av rysk gas.

Tyska bondeförbundet (DBV) är också positiva till att bygga ut bioenergin, men menar att de nya tyska planerna inte räcker långt. Trots ansträngningarna saknas fortfarande budgetplanen för driften av biogasanläggningar, säger DBV.

Ur bioenergikritikers synvinkel bör all tillgänglig åkermark nu användas i första hand för livsmedelsproduktion och inte för produktion av djurfoder eller agrobränslen. Ett liknande förslag diskuteras också för närvarande på EU-nivå.

Där användningen av biogas är möjlig utan ytterligare markanvändning, till exempel genom att använda restmaterial som ändå produceras, är detta ganska oproblematiskt, enligt experter.

Förutom energifrågor bidrar påskpaketet enligt jordbruksminister Cem Özdemir även till att bevara och stärka landsbygden och jordbrukets inkomster. Han ser möjligheter för solpaneler och solcellsanläggningar på åkermark.

Tyska bondeförbundet DBV är mindre optimistiskt om detta. Solceller ska enligt förbundet "främst ske på tak för att skydda jordbruksfastigheter så mycket som möjligt".