Återigen holländska marechaussees för ICCs brottmålsdomstol till Ukraina

Ett kriminaltekniskt och utredningsteam (FO-team) åkte till Ukraina i början av denna vecka för att utreda krigsförbrytelser. Den här gången handlar det om ett cirka 60 man starkt team, som även omfattar 9 tjeckiska experter.

Utredningen står under Internationella brottmålsdomstolens fana. Den holländska grenen består återigen av detektiver från Marechaussee. De kompletteras med experter från andra försvarsenheter. Teamets uppgifter är att undersöka och säkra bevis. Detta görs under Internationella brottmålsdomstolens (ICC) fana. 

Den här gången genomför Nederländerna och Tjeckien gemensamt åtagandet. Det är verkligen inte utan risk. Striderna fortsätter i Ukraina.

För ett år sedan inrättade Litauen, Polen och Ukraina en Joint Investigation Team (JIT) om allvarliga internationella brott som begåtts i Ukraina. Ytterligare fyra länder har sedan dess anslutit sig till det teamet och en särskild enhet har inrättats vid Eurojust i Haag för att samla in, lagra och analysera bevis.

Det är tredje gången som det holländska kriminaltekniska teamet åker till Ukraina. Detta hände för första gången i maj förra året. Den andra gången ägde rum i slutet av förra året. Under dessa perioder säkrades bevis och överfördes till ICC. Där bestäms om åtal ska väckas eller inte.

Kriget i Ukraina är den mest dokumenterade väpnade konflikten hittills. Ett år efter krigsutbrottet pågår utredningar i mer än 20 länder, inklusive 14 EU-medlemsländer. Med så många olika intressenter stod det snabbt klart att det fanns ett behov av ett centralt och säkert bevisförråd. Följaktligen enades EU-institutionerna om att förlänga Eurojusts mandat.