Tisdagen den 4 oktober 2022
Home Tags Nederländerna

Tagg: Nederländerna

Fågelinfluensa bland fjäderfä i EU har aldrig varit så allvarlig som den här säsongen

Fågelinfluensan bland fjäderfä i Europa har aldrig varit så allvarlig de senaste decennierna. Spridningen av högpatogen aviär influensa är...

EU länder är skyldiga att spara energi; minst fem procent

Energiministrarna anser att tio procent mindre energi bör användas i EU-länderna: fem procent obligatoriskt och ytterligare...

Färre mjölkkor i de flesta EU-mjölkländer; inte i Nederländerna

Antalet mjölkkor i Europeiska unionen minskade igen förra året. Boskapen har minskat kontinuerligt i sex år. Enligt...

Utsläpp från stora djurgårdar i EU kommer snart att betraktas som industriutsläpp

Nederländerna är i princip positiva till förslaget från EU-kommissionärerna att låta de större boskapsgårdarna omfattas av direktivet mot...

Färre kemikalier i jordbruket kan bara uppnås med nya produkter

Jordbruksministrar i de flesta EU-länder tror att kommissionens förslag ska minska användningen av kemikalier inom jordbruket inom några år...

FrieslandCampina och Arla motsäger rapporter om mejerisammanslagningar

Det holländska mejeriföretaget FrieslandCampina kallar rapporter om en förestående sammanslagning med skandinaviska Arla "spekulativa", och Arla säger till och med...

EU lantbruksråd tittar på mat, energi och gödsel

Den tjeckiska tillfälliga ordföranden för Europeiska jordbruksrådet anser att 'matsäkerhet' EU måste förbli en prioritet under de kommande sex månaderna. Men flera LNV-ministrar...

EU stoppar bidrag till biomassa och ved som sameldning i kraftverk

Europeiska unionen kommer inte längre att uppmuntra användningen av träpellets som ett hållbart bränsle för kraftverk. Som ett resultat har skogsbruket i...

Europaparlamentet vill ha bättre minimilöner i EU-länderna

I alla EU-länder borde det finnas en minimilön som räcker för att täcka levnadskostnaderna och leda till en anständig levnadsstandard....

Gas allt dyrare: grönsaksodling kommer snart bara att ske i varma länder?

Branschgruppen Greenhouse Horticulture Nederländerna säger att upp till 40 procent av de 3 000 frukt-, grönsaks- och blomsterföretagen är i ekonomisk nöd. Detta hotar...

populär

Bara inuti