Torsdag 28 september 2023
Home Tags Tyskland

Tagg: Tyskland

Glyfosat i EU-jordbruket: än så länge är bara Tyskland och Österrike emot det

Österrike har nu också offentligt uttalat sig mot det utökade godkännandet av glyfosat i bekämpningsmedel i det europeiska jordbruket. Detta tillkännagivande kommer inom kort...

EU-förslag om användning av glyfosat: hittills var det bara Tyskland som motsatte sig

När man presenterade EU-kommissionens förslag om utökat godkännande av glyfosat i bekämpningsmedel var det bara Tyskland som sa att...

EU-domstolen beordrar Tyskland att göra mer för Natura 2000

EU-domstolen har slagit fast att Tyskland och i synnerhet delstaten Bayern inte följer habitatdirektivet EU...

Adema och Özdemir går omedelbart med i den nya jordbruksdialogen EU

Nederländernas jordbruksminister Piet Adema är nöjd med den "lyssnande öra och strategiska dialog" som president Ursula von der Leyen erbjöd senast...

EU upphäver exportförbudet för ukrainskt spannmål; Polen rasande

EU-kommissionen anser det inte längre nödvändigt att införa exportrestriktioner för ukrainsk spannmål. Regeringen...

Nederländerna röstar ännu inte emot ett glyfosatförbud i EU-jordbruket

Under de kommande veckorna kommer Nederländerna inte att uttala sig i EU för ett förbud mot användning av glyfosat i...

Adema har ännu inte sagt något om EU-planer för CRISPR-Cas och glyfosat

Vid det informella EU-toppmötet i Cordoba, Spanien, kommer jordbruksminister Piet Adema inte att ta en holländsk ståndpunkt om antagningen...

Ukrainsk spannmål kan också fraktas från holländska hamnar med en subvention på EU

Den europeiska jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski anser att ukrainsk spannmål vid behov även kan transporteras över EU-territorium via hamnar i Tyskland och Nederländerna. I...

Tyska jordbrukskonsultationer snubblar över miljarder för jordbruksövergång

I Tyskland har den så kallade Borchert-rådgivande kommittén för modernisering av jordbruk och boskap upphört med sin verksamhet. Uppbrottet beror på...

De europeiska mejeripriserna faller fortfarande, men nu mer och mer stabila

Mjölkpriset sjönk ytterligare i juli i EU-regionen, men nedgångstakten saktar ner. I...

populär

Bara inuti