Libyska fredsrådet: iedereen upphör med militärt stöd, säger de

Deltagarna i Libyens fredsmöte i Berlin enades på söndagen om att respektera ett länge FN: s vapenembargo och enades om att inte ge militärt stöd till någon av de stridande partierna. En kommitté kommer också att bildas för att följa upp detta toppmöte. Det kan vara ett steg mot ett vapenvapen i Libyen.

Både den libyska premiärministern Sarraj och krigsherren Haftar var närvarande i den tyska huvudstaden. De har dock inte pratat med varandra. Kansler Merkel sade att rivalerna har lovat att utse ieder fem medlemmar till en militär kommitté som kommer att inleda samtal om ett permanent vapenvapen. Merkel säger att inga avtal har tecknats om tillbakadragande av redan beviljat militärt stöd.

Att FN: s embargo har funnits i många år, men under de senaste åren har det kränkts av nästan iedereen. Därför har Libyen blivit ett slagfält för flera tungt beväpnade miliser. Det har inte heller gjorts konkreta avtal i Berlin om sanktioner för parter som återigen kommer att kränka vapenembargot.

EU: s utrikesministrar träffas nu i Bryssel för att prata om resultaten från Libyen-toppmötet i Berlin. Den tyska ministeren Heiko Maas och spanjoren Josep Borrell, närvarande på uppdrag av EU, kommer att informera sina europeiska kollegor.

FN, EU och de länder som är inblandade i konflikten enades på söndagen om att avsluta militärt stöd för de stridande partierna. Borrell kan redan lämna förslag på måndag om hur EU kan hjälpa. Inte bara Libyen har rivits isär av tvister, de andra deltagarna i konferensen stöder också olika parter i konflikten.

De främsta stridande partierna i det nordafrikanska landet är den militanta krigsherren Khalifa Haftar och ledaren för den svaga FN-erkända Fayez al-Sarraj-regeringen i Tripoli. Haftar är den starka mannen i öster om landet, men hans trupper hotar nu också Tripoli i väster

Mindre än sju miljoner människor bor i det oljerika landet. Vid den tiden hjälpte Europa att föra diktatorn Muammar Gaddafi 2011, men spelar nu en stödjande roll i landet som är en språngbräda för migranter som vill korsa Medelhavet till EU.