USA kommer att betala lite mindre till Nato; Tyskland lite mer

Foto av Chuanchai Pundej på Unsplash

USA kommer att betala mindre för NATO: s driftskostnader, och vissa europeiska länder kommer att betala mer. USA: s bidrag på mer än 2 miljarder euro har sjunkit från mer än 22,1 procent till 16,35 procent. Den nya budgeten kommer att antas nästa vecka på Nato-toppmötet i London.

Inte alla Nato-länder är nöjda med den nya kostnadsfördelningen. Diplomater säger att Frankrike klagade över att de hade kommit till utan ordentligt samråd med andra allierade. Paris håller därför sitt eget bidrag på mer än 10 procent. Det tyska bidraget skulle gå upp.

Den nya kostnadsfördelningen är avsedd att tillgodose USA: s president Donald Trump. Han klagar främst på att andra Nato-länder spenderar för lite på försvar. Amerikanerna mumlar också om nivån på det amerikanska bidraget till alliansens driftskostnader.

Natos själva budget är mycket begränsad. Så Nato själv har ingen armé. Kostnaderna är därför begränsade till att upprätthålla gemensamma kaserner, huvudkontoret i Bryssel, personalkostnader och liknande.

Hittills har amerikanerna betalat 22,1 procent av dessa allmänna kostnader. Tyskland betalade cirka 14,8 procent. Genom att höja budgeten nu med 33 miljoner kommer Tyskland att bidra med 16,35 procent. Samtidigt minskar Förenta staterna sitt bidrag och bringar dem till 16,35 procent.

Det är ett beslut som knappast har någon budgetpåverkan för tyskarna och amerikanerna. Men en med stort symboliskt värde. USA: s president Donald Trump har länge irriterats av de andra Nato-medlemsländerna. Genom att göra detta medgivande ger den tyska kanslern Angela Merkel Trump signalen att hon tar hans klagomål på allvar.