Ännu en EU-rapport om färre kemikalier i jordbruket

EU-kommissionen kommer snart att genomföra ytterligare forskning om de möjliga konsekvenserna av att minska användningen av kemikalier inom jordbruk och trädgård.

Det meddelades förra veckan efter att EU-kommissionen, jordbruksutskottet och miljöutskottet kommit överens om den fortsatta parlamentariska behandlingen av bekämpningsmedelsförslaget.

 Med tilläggsrapporteringen möter Bryssel de tidigare uttryckta önskemålen från flera EU-länder. De ansåg att den tidigare publicerade ”konsekvensstudien” inte var tillräcklig.

Kommissionen har nu bland annat en bättre bild av världens livsmedelssituation som en möjlig konsekvens av kriget i Ukraina och av den globala uppvärmningen. Vicepresident Maros Sefcovic har meddelat det svenska ordförandeskapet att detta tillskott kommer att vara klart i vår. 

Sefcovic, ansvarig för interinstitutionella relationer inom EU, varnar för höga förväntningar. Kommissionen kan inte låta granska och analysera uppgifter och siffror som inte finns. Det går inte heller att dela upp per land vad den möjliga effekten kan bli om tio år. Dessutom upprepar kommissionen att mer än tillräcklig forskning redan har utförts i enlighet med befintliga EU-förfaranden och regler.

Den kompletterande rapporten från kommissionärerna Timmermans, Sinkevicius och Kyriakides kommer att vara klar i vår. Flera EU-länder, inklusive Nederländerna, ville bara delta i en sådan ytterligare studie om den inte ledde till förseningar. Andra EU-länder och europolitiker ville ha ett uppskov, helst till efter EU-valet 2024, så att hela förslaget ändå kunde falla.

Jordbruksutskottets försök att blockera behandlingen ledde till ett ingripande av parlamentets talman Roberta Metsola och utskottsordförandena i början av denna månad. Man har nu kommit överens om att AGRI:s jordbruksutskott ska ta slutgiltig ställning i juli till det slutliga parlamentariska rekommendationerna som utarbetats av miljörapportören Sarah Wiener (De gröna).

ENVI:s miljöutskott svarar sedan i september, varefter hela Europaparlamentet röstar om det under den första veckan i oktober.

I maj ska lantbruksnämnden diskutera kommissionens förslag för naturvård och restaurering som presenterades i maj förra året tillsammans med förslaget om att avveckla bekämpningsmedelsanvändningen. Klimatkommissionär Frans Timmermans kommer att delta i den diskussionen.