Återigen strejker i tysk mejeriindustri för högre löner

Flera hundra anställda vid Hochlands mejerifabrik i Schongau, Tyskland, höll en endagsstrejk i början av denna vecka. I den stingkampanjen slutade flera hundra anställda jobbet som en del av en stafettstrejk i den tyska mejeriindustrin. 

Det förekom även strejker på andra Hochland-platser och mjölkbearbetningsföretag, ibland samtidigt och ibland vid olika tidpunkter. En ny omgång av bayerska kollektivavtalsförhandlingar är planerad till onsdag. 

Det pågår kollektivavtalsförhandlingar inom den tyska mejeriindustrin, vilka är knutna till en önskad löneökning. I Würzburg strejkade även anställda på en mejerifabrik förra veckan. Här låg tyngdpunkten inte bara på högre löner, utan också på att förbättra de övergripande arbetsvillkoren. 

Anställda på företag som Hochland och andra mejerier i bland annat Schongau, Kempten och Würzburg lade ner arbetet i flera timmar för att kräva högre löner och bättre arbetsvillkor. De kräver 12 procents löneökning, utöver förbättrade arbetsvillkor.

Livsmedelsfacket NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten) spelar en central roll i dessa aktioner. Förbundet påpekar att nuvarande löner inte är i linje med inflationen och de stigande levnadskostnaderna i Tyskland.

Arbetsgivarna hade erbjudit tre procents löneökning i år och ytterligare två procent nästa år. Men de med högre lön skulle tjäna mer på detta, kritiserar livsmedelsfacket. Förbättringar behövs också för praktikanter: bland annat ska de få 100 euro mer per månad. 

Mejeriarbetsgivare har hittills misslyckats med att svara på fackets och arbetarnas krav, vilket håller situationen spänd. NGG har meddelat att de kommer att fortsätta med strejkerna tills en tillfredsställande lösning nås. 

Strejkerna har varit strategiskt planerade och har redan påverkat produktionsprocesserna inom de drabbade företagen. I vissa fabriker har mer än 200 arbetare deltagit i strejkerna, vilket skickat ett tydligt budskap till arbetsgivarna om hur allvarligt deras krav är.

Arbetsgivarna inom mejeribranschen har gett blandade reaktioner på strejkerna. Medan vissa förstår arbetarnas krav och är villiga att komma till bordet för fortsatta förhandlingar, är andra motvilliga och pekar på de ekonomiska utmaningar som sektorn står inför.