måndag 29 maj 2023
Home internationell Bokfört värde på jordbruksmark i USA fortsätter att växa

Bokfört värde på jordbruksmark i USA fortsätter att växa

Det genomsnittliga värdet av amerikansk jordbruksmark har stigit med cirka 14% i år, även om högre råvarupriser och högre inflation har lett till skyhöga produktionskostnader.

Det är andra året i rad som bönder i USA har sett en betydande ökning av värdet på sin mark. Värdet är nu i genomsnitt $5 050 per acre, enligt en färsk USDA-undersökning.

Professor Bruce Sherrick vid University of Illinois säger att han inte är förvånad över ökningen, och säger till och med att några av de nya NASS-resultaten förmodligen är för konservativa. Det är stora skillnader per stat.

Genomsnittet i Iowa är nu $9 400, 21,4% mer än för ett år sedan. Den största ökningen från år till år för odlingsmark finns i Kansas, med en ökning på 25,2% från förra året.

Priserna började stiga redan förra året, enligt forskarna hade bönderna mer pengar att spendera, räntorna sjönk och folk började köpa upp mark som de kanske inte hade köpt annars, sa professor Sherrick till amerikanska jordbruksmedia. 

Inte bara åkrar och jordbruksmark har ökat i värde; alla kategorier jordbruksfastigheter steg också. Gårdsfastigheter, inklusive byggnader, kostar i genomsnitt $3 800 per hektar, en ökning med 12,4% från ett år sedan. Och det genomsnittliga värdet på betesmark är 1 650 $ per hektar, en ökning med 11,5%.

Enligt en ekonom från American Farm Bureau Federation är värdeökningen en direkt indikator på hälsan hos den amerikanska jordbruksekonomin, men det finns också komplicerande faktorer.

Stigande markvärden är goda nyheter för ägarna, men de leder också till högre hyror. För amerikanska bönder som precis har börjat eller förlitar sig på hyra eller arrende för att klara sig, kan dessa ökningar utgöra en oöverstiglig barriär.

Det är något mindre tydligt hur värdet av åkermark kommer att klara sig på kortare sikt. Att hålla tillbaka inflationen har blivit en prioritet för Biden-administrationen och Federal Reserve (Centralbanken) förväntas fortsätta att höja räntorna.

Det skulle kunna stävja stigande värden på jordbruksmark, men förmodligen inte så allvarligt, säger Kevin McNew, chefsekonom för Farmers Business Network. Han säger att han förväntar sig att värden på jordbruksmark kommer att fortsätta att stiga under de kommande 6-12 månaderna.

populär

OECD: från och med nu knyta jordbrukssubventioner till miljö- och klimatuppgifter

OECD-ekonomer säger att europeiska jordbrukssubventioner knappt har bidragit till att minska luft- och markföroreningarna. Enligt en ny OECD-rapport...

Irland vill också ha mindre kväve från jordbruket men vet inte hur än

Samtalen mellan partiledarna för de tre koalitionspartierna i Irland har återigen avslutats utan överenskommelse om att minska kväveutsläppen från...

Vargexpert: bredare schweizisk jaktlagsexempel för EU-metoden

Provinsmyndigheterna i den schweiziska kantonen Graubünden har beviljat tillstånd att skjuta en varg. Att skjuta vargar...

Europaparlamentet vill ha en "positiv lista" för att hålla husdjur

Europaparlamentet anser att endast husdjur som finns på en "positivlista" som omfattar hela Europa får hållas i EU. Antalet...

Avtalet om spannmålsexport via Svarta havet förlängt med fyra månader

Avtalet om export av spannmål via Svarta havet har förlängts med 120 dagar. Detta beslutades i Istanbul på torsdagsmorgonen...

Bara inuti

Twitter undviker EU uppförandekod; förebud om avgång?

Den sociala medieplattformen Twitter, som ägs av den amerikanske miljardären Elon Musk, lämnar EU:s frivilliga uppförandekod mot desinformation om...

Boskapsuppfödning även under strängare EU regler mot luftföroreningar

Europaparlamentets miljöutskott har ytterligare försvagat förslaget att få många fler djurgårdar under strängare RIE-utsläppsnormer. 

Tjat om uttalanden från Belgiens premiärminister mot naturrestaurering

Uttalanden från Belgiens premiärminister Alexander De Croo har väckt kontroverser i det belgiska politiska systemet eftersom den nationella premiärministern...

Timmermans uppmanar EU-politiker till förhandlingsbordet för jordbruket

EU klimatkommissionär Frans Timmermans har sagt till ledamöterna av parlamentet i jordbruksutskottet att han vill sitta ner med Nederländerna för att göra det mycket tydligt...

Jordbruks- och miljöklubbar vill ha verklig förändring i Mercosur

Ett paraply av dussintals europeiska och sydamerikanska jordbruksklubbar och miljö- och utvecklingsorganisationer uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt manifest ...