lördag 25 mars 2023
Home Okategoriserade EU matstudie: Green Deal inte ett hot utan frälsning

EU matstudie: Green Deal inte ett hot utan frälsning

En vetenskaplig studie från EU-kommissionen drar slutsatsen att det ryska kriget i Ukraina kan leda till en tillfällig störning av livsmedelsförsörjningen, men att ökande klimatförändringar och miljöföroreningar utgör ett strukturellt hot mot den globala livsmedelsproduktionen.

Studien erkänner att användningen av kemiska medel i jordbruket är fördelaktigt för stabiliteten i livsmedelsproduktionen, men hotar mångfalden och markkvaliteten på längre sikt.

Studien av "drivkrafterna" för både produktion och användning tillkännagavs förra året, som svar på störda globala spannmålsförsörjning. EU-kommissionen motsatte sig tidigare vädjanden om att skjuta upp delar av Green Deal och från jord till bord eftersom livsmedelsförsörjningen inte är hotad.

Studien som publicerades denna vecka fokuserar på dussintals faktorer ("drivkrafter") som forskarna säger påverkar den globala matförsörjningen. Rapporten kommer kort efter att EU:s jordbruksministrar återigen krävde ytterligare forskning och sa att de inte är nöjda med resultaten av tidigare forskning.

I den nu publicerade studien står det i en fotnot att denna rapport inte ersätter tidigare rapporter.

Arbetsdokumentet betonar vidare att när maten blir knappare ökar trycket på markens bördighet, klimat, biologisk mångfald och vattentillgång. Om miljö- och klimatproblemet inte åtgärdas snabbt kan det uppstå försörjningsflaskhalsar, framhåller EU-kommissionen. Kostnaderna för att inte göra någonting är i slutändan större än kostnaderna för att göra livsmedelskedjan grönare. 

EU-kommittén pekar på en överhängande förlust på 9 miljarder euro inom jordbrukssektorn enbart till följd av den förväntade torkan 2030. Utan policyförändringar kommer avkastningen inom åkerbruket att falla med 4,5 procent 2030. Med adekvat miljö- och klimatpolitik blir skördeminskningen 2030 endast 2,4 procent, säger studien.

Att minska användningen av farliga bekämpningsmedel skulle vara viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och skydda insekter. Enligt EU-kommissionen är detta möjligt utan inkomstbortfall. Detta skulle dock kräva att alternativa aktiva substanser finns tillgängliga och att sjukdomsresistenta sorter måste marknadsföras med hjälp av nya genomiska tekniker.

populär

Fiskesamtal om fångstkvoter har fastnat i handelsavtalet EU och Storbritannien

Förhandlingarna från LNV-ministrarna om den europeiska fiskekvoten för nästa år har ännu inte gett något. Konsultationen är mer eller mindre ...

Utnyttjande på svampgården inte bevisat; mycket mindre fängelsetid

Vid överklagande dömdes tre män och en svampgård i Limburg till betydligt lägre straff än vad domstolen ursprungligen införde. De...

Den globala köttproduktionen ökar med två procent nästa år

Den globala köttproduktionen kommer att växa med mer än två procent i år. Efter två års nedgång från afrikansk svinpest ...

Bayer kommer att ersätta glyfosat hos amerikanska medborgare men inte bönder

I USA kommer kemiföretaget Bayer att ta bort agenten glyfosat från herbiciden Roundup för privat bruk. Också...

USA ”regionaliserar” öar mot att svinpest kommer

USA vill förklara en skyddszon runt den karibiska ön Puerto Rico mot den överhängande ankomsten av afrikansk svinfeber och ...

Bara inuti

Ännu en EU-rapport om färre kemikalier i jordbruket

Europeiska kommissionen kommer snart att publicera ytterligare forskning om de möjliga konsekvenserna av att minska användningen av kemikalier i...

EU Jordbruksrådet kommer inte att blockera Mercosur-fördraget

Jordbruksministrarna i EU-länderna har indikerat att de inte kommer att blockera ratificeringen av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna. Väl...

EU krisfond begränsad öppen för skada från Ukrainas stöd

Europeiska kommissionen har föreslagit ett begränsat öppnande av jordbrukskrisfonden på 450 miljoner euro för jordbrukare som drabbats av...

Borealis gödselmedel inte till ryssar, utan till tjeckiska Agrofert

Europeiska kommissionen har godkänt förvärvet av den österrikiska gödselfabriken Borealis av den tjeckiska Agrofert-gruppen, som är en del av...

Trelandståg från Liège till Aachen via Limburg, utan att byta tåg

Nederländerna, Tyskland och Belgien har skrivit på en avsiktsförklaring om att köra trelandståget i år. Om en gränslös tågtrafik...