Måndagen den 25 september 2023
Home Okategoriserade EU matstudie: Green Deal inte ett hot utan frälsning

EU matstudie: Green Deal inte ett hot utan frälsning

En vetenskaplig studie från EU-kommissionen drar slutsatsen att det ryska kriget i Ukraina kan leda till en tillfällig störning av livsmedelsförsörjningen, men att ökande klimatförändringar och miljöföroreningar utgör ett strukturellt hot mot den globala livsmedelsproduktionen.

Studien erkänner att användningen av kemiska medel i jordbruket är fördelaktigt för stabiliteten i livsmedelsproduktionen, men hotar mångfalden och markkvaliteten på längre sikt.

Studien av "drivkrafterna" för både produktion och användning tillkännagavs förra året, som svar på störda globala spannmålsförsörjning. EU-kommissionen motsatte sig tidigare vädjanden om att skjuta upp delar av Green Deal och från jord till bord eftersom livsmedelsförsörjningen inte är hotad.

Studien som publicerades denna vecka fokuserar på dussintals faktorer ("drivkrafter") som forskarna säger påverkar den globala matförsörjningen. Rapporten kommer kort efter att EU:s jordbruksministrar återigen krävde ytterligare forskning och sa att de inte är nöjda med resultaten av tidigare forskning.

I den nu publicerade studien står det i en fotnot att denna rapport inte ersätter tidigare rapporter.

Arbetsdokumentet betonar vidare att när maten blir knappare ökar trycket på markens bördighet, klimat, biologisk mångfald och vattentillgång. Om miljö- och klimatproblemet inte åtgärdas snabbt kan det uppstå försörjningsflaskhalsar, framhåller EU-kommissionen. Kostnaderna för att inte göra någonting är i slutändan större än kostnaderna för att göra livsmedelskedjan grönare. 

EU-kommittén pekar på en överhängande förlust på 9 miljarder euro inom jordbrukssektorn enbart till följd av den förväntade torkan 2030. Utan policyförändringar kommer avkastningen inom åkerbruket att falla med 4,5 procent 2030. Med adekvat miljö- och klimatpolitik blir skördeminskningen 2030 endast 2,4 procent, säger studien.

Att minska användningen av farliga bekämpningsmedel skulle vara viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och skydda insekter. Enligt EU-kommissionen är detta möjligt utan inkomstbortfall. Detta skulle dock kräva att alternativa aktiva substanser finns tillgängliga och att sjukdomsresistenta sorter måste marknadsföras med hjälp av nya genomiska tekniker.

populär

Schweiz lider av "import" av japansk skalbagge från EU grannländer

Schweiz besväras alltmer av invasiva växt- och djurarter som inte är tillåtna i landet men som omger...

Uthyrningssajter måste snart vidarebefordra bokningar till kommunerna

Uthyrningssajter för bostäder, fritidshus och B&B, som Airbnb och Bookin.com, måste snart lämna in sina bokningar till kommunerna månadsvis. En stor majoritet...

Boris Johnson kommer att be EU om ytterligare en Brexit -försening

Den brittiska premiärministern Boris Johnson förbereder sig för att begära uppskjutandet av EU för Brexit, nu när ...

Brexit-försening: tre dagar, veckor eller månader? Eller längre och också en folkomröstning?

Europeiska unionen är redo att skjuta upp Storbritannien med ytterligare tre månader om den brittiska premiärministern Boris Johnson ...

Danmark samtycker till att bygga den ryska gasledningen Nord Stream 2

Danmark är det sista europeiska landet som godkänner vägen för byggandet av Nord Stream 2-gasledningen.

Bara inuti

Fängelsestraff och spanska bönder bötfällda miljoner för att ha pumpat grundvatten

Fem ägare till en gård i ett spanskt naturreservat har dömts till stränga fängelsestraff för olaglig pumpning av grundvatten för bevattning...

EU-förslag om användning av glyfosat: hittills var det bara Tyskland som motsatte sig

När man presenterade EU-kommissionens förslag om utökat godkännande av glyfosat i bekämpningsmedel var det bara Tyskland som sa att...

EU-domstolen beordrar Tyskland att göra mer för Natura 2000

EU-domstolen har slagit fast att Tyskland och i synnerhet delstaten Bayern inte följer habitatdirektivet EU...

Uthyrningssajter måste snart vidarebefordra bokningar till kommunerna

Uthyrningssajter för bostäder, fritidshus och B&B, som Airbnb och Bookin.com, måste snart lämna in sina bokningar till kommunerna månadsvis. En stor majoritet...

Utnämningar och uppgifter för Hoekstra och Šefčovič på EU-agendan

Utfrågningarna om utnämningen av den förre holländska ministern Wopke Hoekstra och överföringen av Green Deal-paketet med uppgifter till den slovakiska europeiska...