Nederländerna vill inte sänka vargarnas skyddade status

Nederländerna kommer inte att stödja förslag om att nedgradera vargens skyddade status i den internationella Bernkonventionen. Naturminister Van der Wal (VVD) vill först invänta de råd hon har frågat Council for Animal Affairs (RDA) om "dilemman som spelar roll i ett litet land där vargar, människor och husdjur lever nära varandra".

I ett brev till representanthuset påpekar Van der Wal att Schweiz som inte är EU-medlem kommer att lägga fram ett förslag till den permanenta kommittén för Bern Habitat-fördraget om att sänka vargens skyddade status med en kategori. Vargen bör flyttas från bilaga 2 (strängt skyddade djurarter) till bilaga 3 (skyddade djurarter - reglering möjlig).

De skogbevuxna EU-länderna Finland och Sverige är de enda kända medlemsländerna för att stödja det schweiziska förslaget. Österrike kommer att avstå från omröstningen eftersom landet nyligen införde en egen förordning, inom de nuvarande reglerna, som tillåter att skjuttillstånd för "problemvargar" kan utfärdas. Europaparlamentet uppmanade nyligen EU-länderna att informera sina provinser och regioner om denna redan befintliga möjlighet.

Ministern kallar det "en positiv signal om naturen i Nederländerna, som tydligen lockar vargen. Jag är dock medveten om att detta inte upplevs av många och att det finns en rädsla bland djurskötare och boende för förekomsten av ett ökande antal vargar i Nederländerna”.

Minister Van der Wal säger att oavsett holländsk ståndpunkt kommer Europeiska unionen att behålla sin ståndpunkt om habitatdirektivet och vargens skyddade status. "Jag tror inte att det är klokt att ändra Nederländernas ställning inom EU nu, i väntan på den sociala dialog som RDA kommer att organisera och de råd som RDA kommer att utfärda. Därav valet – bland annat – att föra diskussionen om skyddad status på ett försiktigt sätt”, sa ministern.

Om RDA:s råd visar att en omprövning av den holländska ståndpunkten är motiverad kommer ministern att återkomma till detta. Redan tidigare förra veckan meddelade hon att hon räknar med att den nya interprovinsiella vargplanen som håller på att utarbetas kommer att färdigställas under det kommande halvåret.

Van der Wal vill också titta "i större skala" på ett bredare europeiskt synsätt på vargstammen. Därför har de tyska myndigheterna redan kontaktats och ytterligare samarbete med Belgien, Luxemburg och Danmark är möjligt.