Ny brasiliansk president vill ändra Mercosur-fördraget

Den nya brasilianska presidenten Lula da Silva har tydliga planer för landets jordbrukspolitik. Han har till exempel meddelat att han kommer att belöna bönder med billiga krediter om de vidtar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Detta kan innebära att europeiskt jordbruk och jordbruksproduktion kan möta ytterligare konkurrens från brasilianska bönder.

Dessutom har Lula da Silva meddelat att han vill ändra handelsavtalet Mercosur, ett handelsavtal mellan EU och latinamerikanska länder inklusive Brasilien. Även om EU-länderna är positiva till att ändra fördraget, finns det också tvekan om att ratificera det nuvarande fördraget, som redan har undertecknats. 

EU är oroad över effekterna av jordbruksexporten från Mercosur-länderna på det europeiska jordbruket och har därför indikerat att vissa villkor fortfarande bör ställas på ratificeringen av fördraget. Dessa förhållanden fokuserar främst på majsexport som ett resultat av utbyggnaden av jordbruksmark på platsen för röjda djungelskogar.

Detta miljöargument används inte bara av naturorganisationer som Greenpeace, utan även av europeiska jordbrukets paraplyorganisationer som motsätter sig ökad köttimport från Sydamerika.

Det var redan känt att Lula kommer att följa en helt annan jordbrukskurs än sin föregångare Bolsonaro, eftersom Lula da Silva redan var president i Brasilien för cirka tio år sedan. Förra veckan meddelade han att han utsett den tidigare miljöaktivisten Marina Silva till ny miljöminister.

Hon var också minister i flera år under president Lulas tidigare regeringstid och är känd som en beskyddare av Amazonas djungel. Hennes utnämning är ett tecken på att skyddet av djungeln står högt på agendan för den nya brasilianska regeringen.

President Bolsonaro, som röstades bort förra månaden, såg djungeln främst som en ekonomisk potential. Han uppmuntrade röjning av urskogar för jordbruk och för anläggande av nya spannmåls- och majsfält. Brasilien har på senare år blivit en av världens största majsexportörer.

Lula da Silva har också meddelat sitt engagemang för utvecklingen av Brasiliens familjegårdar. Han hävdar att dessa gårdar har kapacitet att föda hela landet.

Slutligen har Lula da Silva meddelat att han vill öka den brasilianska jordbruksproduktionen utan att behöva fälla ett enda träd. Det innebär att det kan bli en ökning av produktionen av jordbruksprodukter i Brasilien, vilket återigen skapar ytterligare konkurrens för det europeiska jordbruket.