vår dag 31 maj 2023
Home EP Timmermans uppmanar EU-politiker till förhandlingsbordet för jordbruket

Timmermans uppmanar EU-politiker till förhandlingsbordet för jordbruket

EU Klimatkommissionär Frans Timmermans har sagt till riksdagsledamöterna i jordbruksutskottet att han vill sätta sig ner med Nederländerna för att få en tydlig bild av konsekvenserna av naturrestaureringslagen. Detta förslag är inte bara kontroversiellt bland holländska bönder, utan även i andra EU-länder. 

Nederländska motståndare till det förslaget säger att lagen "låser Nederländerna" och att "oöverträffade rättsliga konsekvenser kan uppstå. Timmermans bestrider det, och menar att just motståndare 'låser in den nuvarande situationen'. En delegation från LNV:s parlamentariska utskott gjorde ett arbetsbesök i Bryssel i går eftermiddag (organiserat för veckor sedan). De togs emot av EU-kommissionärerna Timmermans, Sinkevicius och Wojciechoiwski, och de förde diskussioner med flera nederländska parlamentsledamöter.

På grund av nuläget dominerades arbetsbesöket helt av diskussionen om naturrestaureringslagen. Dessutom sammanföll det holländska besöket med den årliga politiska utforskning som klimatkommissionär Timmermans genomförde med Europaparlamentets jordbruksutskott. Det finns mycket motstånd mot förslagen som härrör från Eurokommissionens Green Deal-filosofi.

Timmermans har sagt till ledamöterna i jordbruksutskottet att de inte kan sticka huvudet i sanden. Han uppmanade dem att inse fakta och verklighet: jordbruk och livsmedelsförsörjning är hotade. Inte på grund av den europeiska gröna affären eller naturrestaureringslagen, utan på grund av klimatförändringar, luftföroreningar, torka och förgiftad jord och grundvatten.

Timmermans talade inte från minnet, utan från papper, formulerade det exakt, höll han ett noggrant förberett tal.

Timmermans bad jordbrukspolitikerna att komma upp ur sina skyttegravar, särskilt de konservativa och kristdemokraterna som vill förkasta naturlagen i förväg. Han upprepade att han och hans kollegor Sinkevicius, Kyriakides och Wojciechowski är redo att diskutera "alla möjliga kompromisser", "men då måste ni komma med era önskelistor."

Det stora utskottsmötesrummet i EP i Bryssel fylldes till sista plats, inte bara av ledamöter och anställda i politiska grupper, utan också av dussintals bönder från olika EU-länder som hade kommit till debatten. Detta gav intrycket att Timmermans gått in i lejonets håla, men han fick också stöd och godkännande bland EU-politikerna och allmänheten.

Timmermans sa att kommissionen håller fast vid kursen och omfattningen av de tre klimat- och naturlagarna som nu är i omlopp. Han kallade att göra ingenting och vänta oansvarigt. Han anklagade ”vägrarna” för att riskera jordbrukets och trädgårdsnäringens framtid ”mot deras bättre förstånd”, med sikte på valet till Europaparlamentet om mer än ett år. Inte tillbaka till ritbordet, utan fram till förhandlingsbordet, varnade han vacklarna.

populär

Nederländerna stöder ännu inte EU-lagen mot luftföroreningar från boskapsuppfödning

Nederländerna är i princip positiva till det europeiska förslaget att begränsa miljöföroreningar från boskapsuppfödning. Nederländerna tror också att utsläppen...

EU-Revisionsrätten: förfarandena för jordbrukspengar fortfarande inte vattentäta

Även om EU har regler för att förhindra intressekonflikter vid beviljande av bidrag, görs fortfarande för lite...

Efter tio år i EU-länder fortfarande för många kemikalier i jordbruket

Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket är fortfarande utbredd. Detta får inte bara konsekvenser för naturen utan medför också...

Holländsk rättegång vid domstolen på EU mot förbudet mot pulsfiske

Nederländerna går till EG-domstolen för att ifrågasätta pulsfiskförbudet. Enligt minister Schouten (LNV) finns det ...

Spanien ber Belgien igen om utlämning av den katalanska politiker

Den tidigare katalanska regionpresidenten Carles Puigdemont har rapporterat till det belgiska rättsväsendet i Bryssel. Den spanska högsta domstolen hade igen måndag ...

Bara inuti

Ukraina hotar WTO-klagomål mot importförbudet EU

Ukraina har uppmanat EU-länderna att avsluta den införda importblockaden av jordbruksprodukter till fem angränsande EU-länder. Programmet löper från 5...

Miljonbelopp från europeisk krisfond för klimatskador inom jordbruk och trädgård

Spanien, Portugal, Frankrike och Italien anlitade framgångsrikt krisreserven för jordbruksfonden EU i Bryssel på tisdagen. På grund av klimatet...

Spanska landsbygdspartiet vinner platser; PP slår PSOE

Det nya landsbygdspartiet Espana Vaciada ('Det tomma Spanien') fick platser i flera byar och regionala råd på söndagen vid lokala och regionala val i Spanien.

Twitter undviker EU uppförandekod; förebud om avgång?

Den sociala medieplattformen Twitter, som ägs av den amerikanske miljardären Elon Musk, lämnar EU:s frivilliga uppförandekod mot desinformation om...

Boskapsuppfödning även under strängare EU regler mot luftföroreningar

Europaparlamentets miljöutskott har ytterligare försvagat förslaget att få många fler djurgårdar under strängare RIE-utsläppsnormer.