Spanska mjölkkor är mer värda som kött än för mjölkproduktion

Det är för närvarande mer lönsamt för spanska mjölkbönder att sälja sin boskap som kött än att producera mjölk, med de skyhöga kostnaderna. Den spanska mejeriindustrin har sett mindre och mindre mjölkproduktion de senaste månaderna. 

Äldre mjölkkor som levererar mindre än 25 – 28 liter per dag slaktas också allt oftare, 50 000 djur det senaste och ett halvt året. Som ett resultat av detta har antalet mjölkkor sjunkit till under 800 000 och Spanien kan behöva importera mjölk i år.

Lågkonjunkturen började i juni förra året med stigande djurfoderpriser, kompletterat med dyrare diesel, energi och krigsutbrottet i Ukraina. Mjölkproduktionen började minska i början av detta år då en årlig -1,4% noterades, och i juni var den nedgången -2,7%. 

Även om en del av kostnadsökningen har förts över i kedjan, så att försäljningspriset på mjölk har stigit med i snitt 20 cent/liter, har mjölkbönderna inte kunnat täcka alla ökade kostnader.

Antalet nötkreatur (kött och mjölk) som går till slakteriet ökade med 10% år från år i maj. Ordföranden för mjölkböndernas förening (Agaprol) kallar denna verklighet "berättigad eftersom bönderna i många fall förlorar pengar". 

Mjölkproduktionen förväntas minska ytterligare under sommarmånaderna, då djuren producerar mindre. Det kan uppstå problem med den nationella mjölkförsörjningen under hösten, väntas det. Det kan orsaka problem för osttillverkningen i november.