Svenska bönder producerar redan betydligt mindre på grund av höga kostnader


En fjärdedel av de svenska bönderna har minskat sin jordbruksverksamhet de senaste månaderna på grund av stigande kostnader. Fyra av tio planerar att göra det under loppet av i år. Det framgår av en medlemsundersökning som Stora Lantbrukarnas Riksförbund LRF gjorde i början av januari.

Åtta av tio bönder sa att kostnadskrisen har påverkat deras verksamhet negativt eller mycket negativt. Det är en bekräftelse på att situationen har gått från oroande till allvarlig, säger LRF Boerenbonds ordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande.

Som ett resultat kommer vi att behöva öka vår import från länder som producerar mat på ett mindre hållbart sätt. Dessutom minskar det vår försörjningstrygghet, särskilt i dessa geopolitiskt svåra tider, säger Borgström.

LRF signalerade redan i november att de ständigt stigande priserna på bland annat el, bränsle, foder och konstgödsel satte hård press på svenska bönder och att detta kan bli en startande livsmedelskris. I november beräknade LRF att stigande priser skulle belasta det svenska lantbruket med ytterligare 4,1 miljarder svenska kronor på årsbasis.

Nu, två månader senare, stiger priset fortfarande. Enligt nya beräkningar från lantbruksförbundet har utgifterna ökat med drygt 1,5 miljarder kronor och ligger nu på 5,7 miljarder. 

Den svenska jordbruksekonomin har länge varit vår akilleshäl i vårt arbete för en hållbar framtid. Trots att vi har en av världens mest djurvänliga och klimatsmarta gårdar får vi inte ekonomin i linje. Nu när en sådan kostnadschock har drabbat oss finns det inga fler vinstmarginaler där.

Det är inte bra för enskilda företagare och inte heller för ett hållbart lantbruk, säger Palle Borgström.

Lantbrukarnas Riksförbund är en påverkansorganisation för grön näring med cirka 140 000 enskilda medlemmar. Tillsammans representerar de cirka 70 000 företag, vilket gör LRF till den största småföretagarorganisationen i Sverige. Nästan alla kooperativ inom den svenska jord- och skogssektorn är också medlemmar.