Enstaka fall av svinpest i avlägsna regioner i norra Italien

Ett första exceptionellt fall av afrikansk svinpest har dykt upp i norra Italien. Det är oklart hur viruset hamnade i nordvästra Italien.

Fågelvägen ligger den mer än 800 km från ASF-infekterat område i sydöstra Tyskland, medan det inte ens förekommer i mellanländerna som Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern och Kroatien. Det kan bero på mänskligt engagemang.

Vildsvinskadaveret hittades i staden Ovada, i provinsen Alessandria. Staden ligger mellan bara 30 km nordväst om Genua och 85 km sydost om Turin. Det är mitt i det italienska grisuppfödningsområdet.

Detta första ASF-fall kan få stora konsekvenser för den italienska grisköttshandeln, eftersom länder kan införa ett importförbud för alla italienska grisprodukter.

Den regionala regeringen i Piemonte bad borgmästarna i städerna att sluta jaga. Regionens myndigheter meddelade också att de skulle öka övervakningen av vildsvins- och grisfarmer och tillämpa strikta biosäkerhetsåtgärder på gårdar.

Italien är inte formellt 100% fritt från afrikansk svinpest. På Sardinien är genotyp I av afrikansk svinpest endemisk. Det är en sista rest av ASF-infektioner i södra Europa på 1980-talet; den virustypen finns bara på Sardinien.