Von der Leyen försöker lugna jordbrukare i EU om subventioner

Foto av Sveta Fedarava på Unsplash

Det borde inte vara tvivel om att jordbrukarna fortsätter att vara en värderad del av vår kultur och framtid. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade på onsdag som svar på nya demonstrationer i många EU-länder av jordbrukare som uppmärksammar deras utmanande arbetsvillkor.

Många jordbrukare känner sig undervärderade och fruktar att de kommer att drabbas av åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. Von der Leyen erkände att dess ambitiösa klimatpolitik förändrar för iedereen. Den nya jordbrukskommissionären för EU, Pole Janusz Wojciechowski, kommer att se till att "våra bönder också kan blomstra medan de anpassar sig till den nya verkligheten", lovade den tyska politiker i Europaparlamentet i Strasbourg.

Vi behöver en strategi för att få mat från gården på vår tallrik på ett hållbart sätt, enligt Von der Leyen. Enligt henne inkluderar detta till exempel att unga jordbrukare har tillgång till finansiering. Dessutom är det viktigt att importerad mat uppfyller europeiska miljöstandarder, hon försökte lugna jordbrukssektorn.

De på varandra följande parlamentsvalen i EU-länderna, förvirringen kring Brexit, den pågående migrationskrisen och rädsla för en eventuell ny finansiell kris har lett till dödläget i förhandlingarna i EU om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Nu är mitten av 2021 i Bryssel klockan som startdatum. Frågan är fortfarande flerårig budget och frågan om hur mycket pengar som fortfarande kan gå till jordbruket.

Det ursprungliga förslaget från den nu avgående kommissionen är under kraftig eld. Målet är ungefär: ännu mindre pengar för jordbruket (pelare 1) och en ytterligare övergång till miljö- och klimatåtgärder (pelare 2) plus eventuellt en minskning av den totala jordbruksbudgeten med 10 procent. Detta innebär en ytterligare kraftig minskning av inkomststödet. Wojciechowski tystade klokt om detta under utfrågningen i Europaparlamentet, annars kunde han ha packat omedelbart.

Den nya jordbrukskommissionären för EU hade emellertid tidigare sagt att han var för att jämföra allt hektarstöd i EU. Detta skulle innebära att inkomststödet i östeuropeiska och södra medlemsstater skulle stiga kraftigt och sjunka kraftigt i de andra medlemsstaterna, inklusive Nederländerna.

Det nyligen läckta tillkännagivandet av Frans Timmermans (andra i kommissionen) att ett förslag ligger på bordet i Bryssel att överföra 40 procent av den totala jordbruksbudgeten för inkomststöd till subventionspotten för miljön och för klimatåtgärder under de kommande sju åren. , det gör det inte lättare för Wojciechowski.