Salı 20 Ekim 2020
ev EP Avrupa Parlamentosu, hayvan taşımacılığı üzerindeki kontrolleri araştıracak

Avrupa Parlamentosu, hayvan taşımacılığı üzerindeki kontrolleri araştıracak

Het Europees Parlement heeft een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar misstanden in dierentransport. Daarbij wordt niet alleen het feitelijke transport gecontroleerd, maar ook de manier waarop in veel EU-landen amper tegen excessen wordt opgetreden.

Ook zal de tijdelijke EP-commissie binnen een jaar moeten rapporteren over de vraag waarom ook op EU-niveau er tot nu toe kennelijk niks tegen onnodig dierenleed kan worden gedaan.

De zogenoemde ANIT-commissie gaat onderzoeken hoe het kan dat er steeds weer vergunningen worden afgegeven voor diertransporten die in strijd zijn met Europese dierenwelzijnsregels en daarnaast aanbevelingen doen om de hevige misstanden te stoppen. De nieuwe onderzoekscommissie werd ingesteld met 605 stemmen voor en 53 tegen, en 31 onthoudingen.

De parlementaire commissie zal onderzoeken hoe de Europese Commissie en de EU-landen ervoor zorgen dat de EU-regels worden nageleefd over dierentransport over lange afstanden, over het voorkomen van vertragingen en over het vervoer van zieke dieren. Ze kunnen ook een onderzoek instellen naar het vermeende falen van nationale inspectiediensten om de EU-regels inzake het welzijn van dieren te handhaven bij het verplaatsen van de EU naar niet-EU-landen.

Het initiatief hiertoe is genomen door de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), die op de eerste vergaderdag van het nieuwe Europees Parlement een oproep uitstuurde om een parlementaire enquête in te stellen naar de diertransporten. Een eerdere poging in 2018 strandde bij de fractievoorzitters van de EU-fracties.

Hazekamp reisde al diverse malen door Europa om diertransporten te controleren. Zo trachtte ze deze zomer een massatransport van 70.000 schapen van Roemenië naar het Midden-Oosten te voorkomen. Het scheepstransport dat wekenlang zou duren bij extreme temperaturen tot wel 46 graden ging uiteindelijk door en duizenden schapen stierven onderweg.

Vorig jaar sloten Europarlementariërs van verschillende fracties zich wel aan, waaronder Tilly Metz en Sarah Wiener (Groenen), Niels Fuglsang en Maria Noichl (S&D), Pascal Durand (Renew), Jadwiga Wisniewska (ECR) en Sirpa Pietikainen (EPP). In februari dit jaar lukte het de initiatiefnemers om de benodigde handtekeningen van een kwart van het Europees Parlement bij elkaar te krijgen

Woensdag komt de ANIT-commissie voor het eerst in Brussel bij elkaar. Naar verwachting wordt Tilly Metz (Groenen) verkozen als voorzitter en worden Anja Hazekamp en de Nederlandse PvdA’er Mohamed Chahim verkozen als ondervoorzitter.

popüler

Bazı EU ülkeleri hala daha yüksek bütçelerle mücadele ediyor

Çok yıllı bütçeyi 2021'den 2027'ye çıkarmak istemeyen EU ülkelerinin sayısı artmaktadır. İsveç, ...

Suriye sınırındaki Kürtlere karşı Türkiye’nin çatışması

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Türk baskını Suriye sınırındaki durdurma konusunda bir anlaşmaya vardı. İşte ...

EU Mahkemesi: Polonya, "#8216; zor hakimler" ve #8217;

Polonya, Avrupa Adalet Divanı tarafından ayrımcılığa maruz kaldı. Polonya hükümeti, & #039; zor hakimler & #039; kurtulmak için ...

Avrupa Parlamentosu yalnızca İngilizlerin yaptığı Brexit’e oy veriyor

Avrupa Parlamentosu, Brexit anlaşmasına ancak Londra Parlamentosu gerekli tüm yasaları onayladığında oy verecektir. Siyasi grupların başkanları ...

Hollanda, Rusya'nın hukukun üstünlüğüne olan ilgisini kınadı, ancak umut etmeye devam ediyor

Hollanda hükümeti, Rusya'nın uluslararası hukuk düzeninden giderek uzaklaştığına inanıyor, ancak Moskova ile temas kurmak istiyor ...

Hemen içinde

Daha fazla Avrupa vatandaşı, çiftçilerin daha fazla kazanması gerektiğine inanıyor

Giderek daha fazla Avrupalı, çiftçilere gıda ürünleri için daha fazla ödeme yapılması gerektiğine inanıyor. Bu yüzde son üç yılda arttı ...

Her durumda, İngiliz işletmesi Brexit'ten sonra EU ile bir ticaret anlaşması istiyor

Tarım, bahçecilik, hayvancılık ve gıda endüstrisi dahil olmak üzere tüm İngiliz iş dünyası, Avrupa ile bir ticaret anlaşması istiyor ...

Tarım Konseyi, 'tarladan masaya' için EU daha az parayla tehdit ediyor

Bu hafta, Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi'nin Avrupa Komisyonu'nun "tarladan sofraya stratejisini" uygulaması bekleniyor ...

EU-Yeşil Hafta: Avrupa parlamentosu ve bakanlar tarım politikasını şekillendiriyor

Önümüzdeki hafta Brüksel ve Avrupa Birliği'nde 'Yeşil Hafta' olacak. Avrupa tarım bakanları, Tarım Komisyonu ve ...

EU daha az domuz eti bekler ve büyük bir aksiliği göz ardı etmez

Önümüzdeki aylar için en son EU kısa vadeli görünüm, EU ülkelerindeki domuz eti üretiminin nispeten istikrarlı kalacağını tahmin ediyor ...